De salarisschalen bij de UT zijn landelijk vastgesteld in de cao Nederlandse Universiteiten. Er zijn 18 algemene salarisschalen. Daarnaast is er voor bepaalde functies een aparte salarisschaal en zijn er speciale jeugdsalarisschalen. Elke salarisschaal heeft een minimum- en een maximumbedrag, met daartussen een aantal stapsgewijze verhogingen (treden of periodieken).