Zie Salaris en beloning

Financiele problemen overzicht

De laatste tijd zien werkgevers, waaronder de UT, een toename van medewerkers met financiële problemen. Waar mogelijk wil de UT deze medewerkers een helpende hand bieden. Hoe dit in zijn werk gaat vind je onder “procedure bij financiële problemen”.

Procedure bij financiele problemen

Voorschotten kunnen een financieel probleem op korte termijn oplossen. Een voorschot is alleen effectief als het gaat om een kleine schuld. Leidraad hierbij is dat het financiële probleem binnen drie maanden kan worden opgelost. Een voorschot wordt alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt:

  • Er moet sprake zijn van een uiterste situatie d.w.z. de laatste mogelijkheid om een incidenteel probleem op korte termijn op te lossen;
  • Je moet de bereidheid hebben in gesprek te gaan met bedrijfsmaatschappelijk werk (HCC). Het bedrijfsmaatschappelijk werk beoordeelt of er sprake is van zo’n uiterste situatie en of het verstrekken van een voorschot de oplossing is;
  • Het eenmalig voorschot mag niet meer bedragen dan € 2.500,00 en moet in te houden zijn op de vakantie-uitkering en/ of eindejaarsuitkering;
  • Het bedrijfsmaatschappelijk werk verzoekt het hoofd salarisadministratie een voorschot te verstrekken.

Wat te doen bij een structureel financieel probleem?

In dit soort situaties brengt het bedrijfsmaatschappelijk werk samen met je de situatie in kaart.

Voor verdere ondersteuning bij het oplossen van de problemen kan bedrijfsmaatschappelijk werk doorverwijzen naar bijv. budgetcoach Menzis, Nibud, Stadskredietbank etc.

Het Bedrijfsmaatschappelijk werk gaat uiterst vertrouwelijk om met al jouw informatie. Neem dus

altijd contact op en laat je helpen.