Zie Arbeidsvoorwaarden

Salaris en beloning

De UT heeft voor jouw functie een salarisschaal bepaald met behulp van het Universitair systeem Functieordenen (UFO). Rekening houdend met onder meer opleiding en ervaring, is binnen deze salarisschaal met jou een salaris overeengekomen. Kun je de functie nog niet volledig vervullen, dan kan gedurende maximaal twee jaar een salaris worden afgesproken in een aanloopschaal. Als uitwijst dat na een beoordeling je de functie volledig vervult, word je ingeschaald in de bij de functie behorende inschaling. 

Naast het salaris en de daarop gebaseerde vakantie- en eindejaarsuitkering, kan de UT een toelage of gratificatie toekennen