HomeNieuwsKomst CHDR impuls voor geneesmiddelenonderzoek in Twente

Komst CHDR impuls voor geneesmiddelenonderzoek in Twente

Centre for Human Drug Research (CHDR) krijgt een vestiging in Twente. Daarin gaat het geneesmiddelenonderzoeksinstituut uit Leiden nauw samenwerken met het Medisch Spectrum Twente (MST) en het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum) van de Universiteit Twente (UT). Gisteren zetten de drie partijen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Binnenkort wordt gestart met de verbouwing van een oud gedeelte van MST voor de vestiging van CHDR.

Door de samenwerking van het CHDR, het MST en het TechMed Centrum krijgt het medisch geneesmiddelenonderzoek in Twente een sterke impuls, en bovendien wordt de infrastructuur voor onderzoek en onderwijs op dit gebied aanzienlijk versterkt met een innovatieve benadering. De drie partijen zijn hierbij straks beter in staat vernieuwend klinisch geneesmiddelenonderzoek uit te kunnen voeren dat uiteindelijk tot betere resultaten voor patiënten moet leiden. Deze samenwerking bevordert de bedrijvigheid in de regio, realiseert nieuwe banen en maakt de sector aantrekkelijker om in te werken.

Betere resultaten voor patiënten

Het MST en de UT (TechMed Centrum) werken al vele jaren nauw samen aan medisch technologisch onderzoek en het innoveren van zorg door de inzet van medische technologie in de zorgpraktijk. Er wordt veel onderzoek gedaan en ook op het gebied van opleiden zijn er nauwe banden. Het MST is als topklinisch ziekenhuis gericht op (toegepast) onderzoek, innovatie en onderwijs met medisch specialistische kennis, en heeft mogelijkheden voor huisvesting voor het CHDR. De UT heeft met haar wetenschappelijke kennis en deskundigheid op het gebied van medisch technologische innovaties veel maatschappelijke impact en werkt op projectbasis al samen met het CHDR. Het CHDR heeft een lange traditie van innovatief klinisch geneesmiddelonderzoek en is een geaccrediteerde opleidingsinstelling voor de aantekening klinische farmacologie.

Gezamenlijk verwachten de drie partijen een unieke en belangrijke bijdrage te kunnen leveren in het internationale speelveld van het geneesmiddelenonderzoek, waarbij nieuwe geneesmiddelen sneller kunnen worden ontwikkeld en geëvalueerd, met als resultaat een snellere beschikbaarheid en betere behandeluitkomsten voor de patiënt.

Verstevigen van de samenwerking

Prof. dr. Geert Jan Groeneveld, CEO CHDR: “CHDR ziet er naar uit om zich te vestigen in Twente en om samen met MST en de UT technisch innovatief klinisch geneesmiddelenonderzoek uit te voeren. Samenwerking tussen een groot ziekenhuis, een technische universiteit en een instituut waar fase 1 geneesmiddelenonderzoek plaatsvindt, is volstrekt uniek en deze stap is daarom enorm spannend!”

Prof. dr. J.T. Tamsma, Medisch Directeur, TechMed Centrum, Universiteit Twente: “De samenwerking van CHDR, MST en de UT is een unieke kans om drie werelden te verbinden en daarmee tot betere resultaten te komen voor patiënten. Het is een belangrijke maar ook logische nieuwe stap voor de steeds verder samenvloeiende werelden van de medische technologie en het geneesmiddelenonderzoek.”

Prof. dr. M.M.R. Vollenbroek-Hutten, Lid RvB MST: “MST is blij met de komst van CHDR en de samenwerking samen met het TechMed Centrum. Dit past bij onze ambities op het gebied van innovatie en wetenschap als topklinisch ziekenhuis. Het biedt onze medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden en draagt bij aan verbetering van onze patiëntenzorg door de inzet op medicijnonderzoek en innovatieve methoden om de werking van medicijnen nog beter te onderzoeken.”

Over het CHDR

CHDR (Centre for Human Drug Research) is een stichting zonder winstoogmerk. Al sinds 1987 voert CHDR in opdracht van diverse farmaceutische bedrijven medicijnonderzoeken uit die bijdragen tot nieuwe medische oplossingen. CHDR bestudeert of een nieuw middel het beoogde effect heeft, hoe het zich gedraagt in het lichaam en of het bijwerkingen heeft. Dit doet CHDR met zowel gezonde vrijwilligers als patiënten. Pas na veelvuldig testen is zeker of een medicijn effectief en helemaal veilig is als het op de markt wordt gebracht.

Naast het onderzoek in samenwerking met farmaceutische bedrijven doet het CHDR ook zelf onderzoek. Dit onderzoek is typisch gericht op het vinden van nieuwe methodes en biomarkers om geneesmiddeleffecten goed te kunnen meten.

Op de foto boven, van links naar rechts: Eliane Mocking-Nieuwenhuis (UT), Koos Burggraaf (CHDR), Vinod Subramaniam (UT), Miriam Vollenbroek-Hutten (MST), Geert Jan Groeneveld (CHDR), Anouk de Jong (CHDR), Bärbel van den Berg-de Bakker (MST), Jan-Willem Jansen (MST).

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)