HomeNieuwsRubicon-beurs voor Ruben Kolkman

Rubicon-beurs voor Ruben Kolkman

Ruben Kolkman, voormalig onderzoeker aan de Universiteit Twente, ontvangt een Rubicon-beurs om twee jaar lang baanbrekend onderzoek te doen naar het gelijk houden van de hoeveelheid voedings- en afvalstoffen in organen-op-een-chip platformen aan de University of California, Santa Barbara. Kolkman is een van de veertien onlangs gepromoveerde onderzoekers die financiering van NWO en ZonMW krijgt. De Rubicon-beurs maakt het mogelijk voor jonge, veelbelovende onderzoekers om zich als wetenschapper verder te ontwikkelen op een topuniversiteit in het buitenland.

Met de Rubicon-beurs wil Kolkman de gelijkenissen tussen organen-op-een-chip en organen in het menselijk lichaam verder verbeteren. Het gebruik maken van kleine stukjes organen op een chip vermindert het aantal benodigde dieren en proefpersonen die nodig zijn bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn. Net als de organen in het menselijk lichaam hebben de organen-op-een-chip voeding nodig en produceren ze afvalstoffen die moeten worden afgevoerd.

Het menselijk lichaam kan voedings- en afvalstoffen redelijk constant houden, maar in organen-op-een-chip platformen is dat nog niet mogelijk. Dit is een mogelijk beperkende limitatie van deze platformen. In dit onderzoek gaat Kolkman nieuwe biosensoren ontwikkelen die continu de hoeveelheid van verschillende soorten voedings- en afvalstoffen kunnen meten. De integratie van deze biosensoren in organen-op-een-chip platformen maakt het mogelijk om het juiste moment te bepalen om nieuwe voedingsstoffen toe te voegen en afvalstoffen te verwijderen.

Meer informatie

Dr. Ir. Ruben Kolkman is in december 2022 gepromoveerd op zijn onderzoek om kankerdetectie in urine met behulp van DNA mogelijk te maken. Kolkman deed zijn onderzoek in de Molecular NanoFabrication groep en de BIOS Lab on a Chip groep waarbij hij werd begeleid door prof. dr. ir. J. Huskens (Faculteit TNW) en prof. dr. ir. L.I. Segerink (Faculteit EEMCS). Beide groepen vallen tevens onder het TechMed Centrum van de Universiteit Twente.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)