HomeNieuwsConvenant bekrachtigt nauwere samenwerking Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente
Foto Frans Nikkels

Convenant bekrachtigt nauwere samenwerking Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente

Hogeschool Windesheim en Universiteit Twente (UT) hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het convenant spreken de onderwijsinstellingen de ambitie uit om meer samen op te trekken bij diverse initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Elke student op de juiste plek

Windesheim en UT onderschrijven het belang van meer samenwerking om ervoor te zorgen dat iedere student het onderwijspad kan volgen dat het best bij zijn wensen en competenties past. De samenwerking moet resulteren in een betere aansluiting van de opleidingsprogramma’s en het vergemakkelijken van de door- en wisselstroom van studenten tussen opleidingen van beide instellingen.

Ook wordt extra ingezet op een betere student- en studieloopbaanbegeleiding en studiekeuzevoorlichting in het voortgezet onderwijs. Naast het terugdringen van studie-uitval is er de ambitie om de regionale arbeidsmarkt beter zichtbaar te maken voor (aankomende) studenten. Dat gebeurt in samenwerking met meerdere regionale partners.

Het convenant bouwt voort op de reeds langer bestaande samenwerking tussen beide instellingen. Windesheimstudenten van een aantal bacheloropleidingen kunnen al tijdens hun studie een premaster volgen aan de UT waarmee ze tijd besparen en eerder kunnen doorstromen naar een masteropleiding.

Vergroten maatschappelijke impact in de regio

Met de nauwere samenwerking hopen Windesheim en UT samen een grotere betekenis te krijgen op het gebied van regionale economische en maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zijn diverse overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de regio Zwolle betrokken. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk onderzoeksprogramma om het regionale innovatie-ecosysteem te versterken. Dat richt zich in eerste instantie op sectoren als Maakindustrie, Kunststoffen, Zorgtechnologie en de Energietransitie. Ook kijken UT en Windesheim samen naar het onderwijsaanbod voor werknemers van het regionale bedrijfsleven, in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Complementair

“Een samenwerking als deze is goed voor onze regio Zwolle, voor studenten die kunnen doorstromen en voor ondernemers voor de uitwisseling van kennis én toepassing bij bedrijven”, benoemt Inge Grimm, voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Windesheim. “We bieden vanuit de brede waaier – MBO, HBO en Universitair – toegankelijk onderwijs en staan in verbinding met het werkveld. Nieuwe oplossingen kunnen door deze korte lijnen sneller geïmplementeerd worden. Daar plukken onze studenten, de ondernemers maar ook onze docenten en onderzoekers samen de vruchten van.”

“Met elkaar, maar ook met de andere onderwijspartners en de regionale arbeidsmarkt, staan we voor de opgave om een complementair en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor Oost-Nederland te realiseren dat is gericht op de transities in de techniek, zorg en onderwijs”, aldus Vinod Subramaniam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. “Het beklinken van deze samenwerking is een wezenlijke stap in het vergroten van onze slagkracht daarin.”

"Convenant moet student op de persoonlijke studieroute meer geschikte afslagen bieden"
Lees meer op windesheim.nl

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)