HomeNieuwsStudentengeleding Universiteitsraad Universiteit Twente: behoud voorlopig het bindend studieadvies met puntennorm

Studentengeleding Universiteitsraad Universiteit Twente: behoud voorlopig het bindend studieadvies met puntennorm

De studentengeleding van de Universiteitsraad van de Universiteit Twente wil het bindend studieadvies (BSA) met puntennorm voorlopig behouden. Dat schreven zij in een gezamenlijke brief naar Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Minister is voornemend de huidige regelgeving te wijzigen, en wil daarover op korte termijn een aanpassing doorvoeren. Op de Universiteit Twente moeten studenten momenteel minimaal 45 van de 60 studiepunten in hun eerste jaar van hun bacheloropleiding halen om de opleiding te kunnen voortzetten.

Positieve gevolgen van BSA

In hun brief halen de studenten een aantal redenen aan waarom zij vinden dat het voor universiteiten mogelijk moet blijven om een bindend studieadvies te blijven hanteren. Zo is de uitval van studenten op de UT niet significant veranderd door invoering van het BSA maar het tijdstip van uitval is wel vervroegd. Waar studenten momenteel vooral in het eerste jaar uitvallen, viel een grotere groep vóór de invoering van het BSA op de UT in 2013 af in latere jaren (jaar 3 en later) van hun studie. Dit kostte toen de studenten alsmede de instelling waardevolle jaren en had eveneens financiële implicaties, ten nadele van het studentsucces, aldus de studentengeleding.

Ook zien de studenten dat de BSA een nuttig instrument is om de kwaliteit van projectgericht onderwijs te borgen. “Deze onderwijsmethode is succesvol, maar staat onder druk als te veel studenten de kennis c.q. vaardigheden c.q. attitude missen om dit projectonderwijs succesvol te maken.” Tevens helpt het BSA om de groep van zogenaamde “meelifters” klein te houden en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en diploma’s hoog te houden.

Variabele norm

Wat de studentengeleding betreft moet er in het nieuwe beleid ruimte zijn voor differentiatie. Op dit moment is de norm dat een universitair student 45 ECTS moet halen van de maximaal haalbare 60. De studentengeleding bepleit dat een passende drempel per opleiding en instelling kan verschillen. Op de Wageningen Universiteit is een puntennorm van 36 ECTS bijvoorbeeld gebruikelijk en op het University College Twente wordt 60 ECTS gehanteerd. Mits goed beargumenteerd, moet er ruimte blijven bestaan voor een dergelijke differentiatie vinden de studenten. Zij bepleiten dan ook dat elke opleiding op basis van voor hen moverende gronden een weloverwogen keuze moet kunnen maken.

Begrip voor herziening

Toch is er weldegelijk begrip en steun bij de studentengeleding voor een herziening van het huidige BSA. Ze delen de zorgen over de grote uitvalcijfers in het eerste jaar en stress die samengaat met het bindende karakter van het BSA. Daarom geven zij aan met de Minister mee te willen denken over een alternatieve invulling. “Deze discussie is wat ons betreft dan ook een zoektocht naar een andere vorm of invulling van het BSA, die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet bevorderen en het studentsucces dient te ondersteunen. Echter bestaan er bij de studentengeleding grote zorgen indien de puntennorm zonder meer wordt verlaagd of het BSA wordt uitgesteld naar het tweede jaar alhoewel dit de meest denkbare scenario’s lijken. Vandaar dat wij voorlopig voor het behoud van een BSA met puntennorm betogen.”

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)