HomeNieuwsProfessor de Winterprijs voor Anouk Bomers

Professor de Winterprijs voor Anouk Bomers

De Professor de Winterprijs, voor een toppublicatie van vrouwelijk talent aan de Universiteit Twente, gaat dit jaar naar Anouk Bomers, voor haar publicatie in het tijdschrift Hydrology: ‘Predicting Outflow Hydrographs of Potential Dike Breaches in a Bifurcating River System Using NARX Neural Networks‘’. Anouk Bomers is Universitair docent in Numerical methods and Numerical models for river hydraulics, bij de groep Marina and Fluvial Systems van de faculteit ET. De prijs wordt uitgereikt tijdens de 60ste verjaardag van de Universiteit Twente in mei 2022, de DIES Natalis.

Om te voorspellen of een dijkvak van een rivier zal bezwijken zijn bij hoog water gedetailleerde hydraulische modellen nodig. Vanwege lange rekentijden kunnen de huidige modellen niet worden gebruikt om real time voorspellingen te doen. Niet op welke locatie, niet op welk moment en de bijbehorende uitstroom van water. Hierdoor kunnen noodzakelijke maatregelen niet altijd tijdig worden getroffen.

een overstroming real-time voorspellen

Dr. Bomers ontwikkelde een nieuwe en snellere methode, gebruikmakend van neurale netwerken (een netwerk dat getraind wordt aan de hand van input-output data). Dit is een geavanceerde machinaal leren-techniek. De Rijndelta werd als case study gebruikt. De nauwkeurige resultaten tonen het potentieel van het gebruik van neurale netwerken. Hiermee is een nieuw onderzoeksveld geopend. Het uiteindelijke doel is om een systeem te ontwikkelen dat in staat is om voorafgaand en tijdens een overstroming in real time te voorspellen.

Maatschappelijk relevant

Het onderzoek is actueel. Waterbeheer heeft in tijden van klimaatverandering een zeer hoge maatschappelijke relevantie. Verwacht wordt dat overstromingen in 2050 wereldwijd 1,3 miljard mensen zullen treffen. Hierdoor worden we afhankelijk van goede evacuatieschema's om de schade en het aantal getroffen mensen te verminderen. 

Anouk Bomers deed het onderzoek en schreef het artikel op eigen titel. Tijdens haar academische carrière schreef ze tot nu toe 10 tijdschriftartikelen. Tevens werden zowel haar MSc-scriptie als haar proefschrift landelijk bekroond.

Professor De Winter Prijs

De Professor De Winter Prijs is genoemd naar prof. Herman de Winter, hoogleraar technische natuurkunde in de begintijd van de UT en destijds zeer betrokken bij de studenten en de studievereniging Arago. Na zijn overlijden in 2005 heeft zijn weduwe het Professor De Winter Fonds ingesteld. Toen ook mevrouw De Winter overleed, besloten haar erfgenamen Henk Hoving en Thijs van Reijn de jaarlijkse donatie aan het Universiteitsfonds voort te zetten.

DIES NATALIS verzet naar mei 2022

De 60e Dies Natalis 2021 is uitgesteld. In de speciale jubileumeditie van de Dies Natalis, op 20 mei 2022, staan de verhalen van mensen en hun inspirerende, ontroerende en vaak verrassende verbindingen centraal. Je kunt jezelf online inschrijven en de kracht van zestig jaar persoonlijke inzet ervaren. Je zult ontdekken dat alles binnen de UT - en daarbuiten - met elkaar verbonden is en, nog belangrijker, "elke verbinding heeft een verhaal". Laten we vieren dat we al zestig jaar inspirerende verhalen vertellen.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)