HomeNieuwsUT ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

UT ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Vicevoorzitter Machteld Roos ondertekende op donderdag 7 oktober namens het College van bestuur van Universiteit Twente de intentieverklaring van het VN-verdrag. Met deze ondertekening verklaart de universiteit een inclusieve onderwijsinstelling te creëren, waar elke student aan het onderwijs deelneemt en zich welkom voelt. “Met de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag laten we zien dat we nog meer ambities hebben op het gebied van inclusie en dat we hier proactief en met elkaar mee aan de slag gaan”, aldus Machteld Roos.

Bij de UT draait het om mensen: People First. Dat betekent voor ons dat alle mensen welkom zijn. Wij doen er alles aan om inclusief te zijn en actief de kloof tussen mensen te verkleinen. De VN intentieverklaring sluit daar naadloos op aan. We streven naar gelijke kansen op studiesucces voor studenten met een ondersteuningsvraag. Zodat alle studenten met een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, en studenten die studeren in een bijzondere omstandigheid zoals zwangerschap, jong ouderschap of met mantelzorgtaken kunnen leren zonder belemmering.

Machteld Roos

De UT is een universiteit waar iedereen zich welkom moet voelen. We zijn blij met de positieve waardering en input van onze studenten op het gebied van inclusie, dat stimuleert ons om nog meer aandacht aan dit onderwerp te geven en meters te maken. We weten dat het nog inclusiever kan.

Machteld Roos

Commitment creëren

Iedereen binnen de organisatie heeft een verantwoordelijkheid in het signaleren en aanpakken van mogelijkheden voor verbetering. UT-studenten met een functiebeperking waarderen het begrip van docenten en medestudenten. “Als universiteit besteden we al veel aandacht aan bijvoorbeeld de flexibiliteit van het curriculum en de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers, maar om de toegankelijkheid te vergroten zullen we ook met z’n allen anders moeten denken”, aldus Sterre Mkatini – sinds 2020 Diversity and Inclusion Officer van de UT, “We moeten minder denken vanuit individuele diagnoses en overgaan naar sociaal denken gebaseerd op omgevingsfactoren.”

Nothing about us without us

“Voordat we echt stappen kunnen zetten, gaan we eerst kijken in hoeverre ons eigen beleid voldoet aan de eisen van het VN-verdrag en dit waar nodig aanpassen of aanvullen”, zegt Mkatini. In dat proces wil de UT actief studenten met een ondersteuningsvraag betrekken. Er is geen one-size-fits-all-oplossing. “Beleid dat voor de ene student werkt, kan een ander juist tegenwerken. Tijdens de pandemie bleek al dat er studenten met een ondersteuningsvraag waren die baat hadden bij online onderwijs, maar uiteraard waren er ook studenten voor wie het volgen van onderwijs extra moeilijk werd”, verklaart Mkatini. 

Landelijke werkgroep

Om op de hoogte te blijven van de best practices op het gebied van toegankelijkheid zal de UT ook deelnemen aan de landelijke werkgroep van hogeronderwijsinstellingen die deze intentieverklaring ook hebben ondertekend. “Deelname aan deze werkgroep maakt het mogelijk om van andere onderwijsinstellingen te leren en biedt ons ondersteuning in het uitvoeren van acties binnen de UT die bijdragen aan onze inclusiviteitsdoelstellingen”, vertelt Mkatini.

Intentieverklaring VN-verdrag

In 2017 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) in samenwerking met de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Landelijk programmabureau voor het VN-verdrag een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Inclusief de ondertekening van de UT zijn er nu achttien hogeronderwijsinstellingen die de intentieverklaring hebben ondertekend.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)