Zie Nieuws

Mascha van der Voort benoemd als portefeuillehouder onderwijs faculteit ET

Het College van Bestuur heeft professor Mascha van der Voort benoemd als portefeuillehouder onderwijs van de faculteit ET. Haar benoeming gaat in per 1 februari. Zij volgt Marjolein Dohmen op, die deze positie de afgelopen jaren heeft vervuld.

Mascha van der Voort is professor Human Centred Design bij de faculteit ET. Naast haar onderzoek is Mascha van der Voort zeer actief betrokken bij onderwijsinnovatie op de UT. Zo is zij wetenschappelijk co-director & portefeuillehouder onderwijs bij DesignLab, onderwijsdirecteur van de Transdisciplinary Master-Insert ‘Shaping Responsible Futures’ en lid van de Shaping Expert Group ‘Innovation of Education.’ Tevens heeft ze de opleiding Industrial Design Engineering mede vormgegeven en maakte ze zelf onderdeel uit van de allereerste lichting Civiele Technologie & Management in Twente.

De benoemingsadviescommissie, de facultaire adviescommissie en de faculteitsraad waren positief over de benoeming van Mascha van der Voort. De adviescommissies waren met name enthousiast over Mascha’s affiniteit met onderwijsinnovatie en haar ideeën over de te leggen verbinding tussen onderzoek en onderwijs, die goed bij de integrale ET-strategie passen. Tevens kan zij vanuit haar posities binnen DesignLab en SEG ‘Innovation of Education’ goed de verbindingen maken tussen Shaping2030 en de faculteit.

Bart Koopman, decaan van de faculteit ET, over de benoeming van Mascha van der Voort: “We zijn blij met de benoeming van Mascha en zien uit naar de samenwerking in het faculteitsbestuur. Met haar achtergrond in Civil Engineering en Industrial Design Engineering vult zij het facultaire bestuur  goed aan. We zijn er van overtuigd dat zij de faculteit vanuit haar bestuurlijke rol goed zal kunnen vertegenwoordigen in het UC-OW en andere UT overleggen en -commissies.”

Mascha van der Voort zelf over haar benoeming: “De Universiteit Twente heeft met Shaping2030 de ambitie uitgesproken om ook via het onderwijs de verbinding met de maatschappij te versterken. De faculteit Engineering Technology staat, net als de andere faculteiten binnen de UT, voor de uitdaging deze visie te vertalen naar de facultaire onderwijs realiteit. Door haar kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijke relevante opleidingen heeft ET hiervoor reeds een sterk uitgangspunt. Ik kijk er naar uit om samen met betrokken docenten, studenten en ondersteunende staf deze uitdaging aan te gaan en te waarborgen dat het ET onderwijs klaar is voor de toekomst.”

Het College van Bestuur ziet uit naar de samenwerking met Mascha en wenst haar veel succes in deze nieuwe positie.

Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur Universiteit Twente, M: 0620027435