Zie Nieuws

Kennispark Twente: van bedrijventerrein naar innovatiedistrict

In Enschede is het plan gepresenteerd om Kennispark Twente van een bedrijventerrein te transformeren naar een innovatiedistrict waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan. Hierbij worden het Business & Sciencepark en de campus van Universiteit Twente tot één geheel samengesmeed.

De transformatie zorgt voor een kwaliteitssprong in het gebied en vergroot de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie. Deze gebiedsontwikkeling kan in de komende tien jaar voor ruim 1800 nieuwe banen zorgen op Kennispark en nog eens 800 indirecte banen in de regio. De gemeenteraad van Enschede moet het stedenbouwkundigplan nog vaststellen.

Kennispark Twente was het eerste Business & Sciencepark van Nederland waar onderzoek van de Universiteit Twente werd omgezet in bedrijvigheid. In 30 jaar is Kennispark uitgegroeid tot een campus van nationaal belang. Het is een belangrijke banenmotor voor Enschede en Twente. Maar inmiddels heeft het gebied last van de wet van de remmende voorsprong. Een transformatie is nodig om de concurrentie met andere Scienceparken wereldwijd aan te kunnen blijven gaan en haar economische waarde voor de regio te behouden.

 

Artist impression: Gemeente Enschede

“Kennispark Twente is een echte innovatiecampus en levert een grote bijdrage aan de ambities van de regio, provincie en Rijk op het gebied van de innovatieve toekomstbestendige economie. Dit is iets om als stad enorm trots op te zijn, maar we mogen het niet voor lief nemen. We moeten nu investeren om ook in de toekomst hier als stad en regio de vruchten van te kunnen plukken. Het stedenbouwkundigplan is hierin een belangrijke stap”, aldus wethouder June Nods.

Vruchtbare bodem voor innovatie 

Het stedenbouwkundigplan biedt alle betrokkenen bij Kennispark een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van het gebied. Het zorgt ervoor dat de gemeente Enschede, haar partners en private organisaties gericht kunnen investeren in gebouwen, openbare ruimte en voorzieningen op het Kennispark van de toekomst. Dit moet zorgen voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving waarmee de stad makkelijker talent en werkgelegenheid aantrekt en vasthoudt.

“Op het Kennispark is samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven al ruim 30 jaar heel normaal. Ook de komende 30 jaar moet het een vruchtbare bodem blijven voor innovatie en creativiteit. Een topcampus waar UT-spin-offs en hightech bedrijven zich willen blijven vestigen. Daarom hebben we samen met de gemeente Enschede opdracht gegeven voor het opstellen van een integraal plan om het gebied te transformeren naar een innovatiedistrict waar wetenschappers, studenten en ondernemers elkaar als vanzelf ontmoeten en nieuwe ideeën ontstaan”, aldus Mirjam Bult, vicevoorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)