HomeNieuwsVoorlopig ontwerp ITC-gebouw op de campus

Voorlopig ontwerp ITC-gebouw op de campus

Het voorlopig ontwerp van gebouw Langezijds, voor de huisvesting van de faculteit ITC, is onlangs door het College van Bestuur goedgekeurd. Het gebouw krijgt een ‘sociaal hart’ en veel aandacht voor groen. In de aanloop naar de herontwikkeling van het gebouw zal een deel van het huidige ITC-gebouw, aan de Hengelosestraat, ook door andere UT-faculteiten worden gebruikt om het verwachte ruimtetekort op de campus op te vangen.

Langezijds, in de begintijd van de UT gebouwd voor de huisvesting van chemisch technologen, wordt op maat herontwikkeld voor de faculteit ITC, voor Geoinformation Science and Earth Observation. Het ontwerp heeft de instemming van het ITC, na verschillende workshops met studenten en stafleden. ITC is een zeer internationale gemeenschap: studenten komen van over de hele wereld, vooral ook uit ontwikkelingslanden, om een korte opleiding, Master of PhD te doen. Terug in hun eigen land, passen zij de kennis toe voor duurzame versterking van de economie. Bij deze gemeenschap past een gebouw dat ontmoeting en inspiratie stimuleert. In het huidige gebouw vervullen het restaurant en de tuin daarin een belangrijke rol. Ook Langezijds krijgt daarom ook een ‘sociaal hart’ en twee ‘groene longen’: vrijwel elke kamer kijkt uit op het groen. ITC heeft een sterke internationale reputatie, hierbij past hoogwaardige huisvesting die toekomstbestendig en duurzaam is. Zo wordt het gebouw onder meer aangesloten op het warmtenet en de ‘koudecirkel’.

Na het informeren van de Universiteitsraad wordt gestart met het definitief ontwerp en kunnen de voorbereidingen voor de bouwfase beginnen. De verwachting is dat het ITC in de zomer van 2022 kan verhuizen naar de nieuwe locatie op de campus. Zoals het nu lijkt, brengen de maatregelen rondom het coronavirus deze planning niet in gevaar.

Tijdelijke werkplekken in huidig ITC-gebouw

Verschillende UT-faculteiten voorzien, onder andere als gevolg van de sectorplannen, een flinke groei voor de komende jaren. De capaciteit loopt soms tegen de grenzen aan. Voordat een nieuwe oplossing op de campus gereed is, biedt het huidige ITC-gebouw aan de Hengelosestraat, ruimte om ongeveer 55 werkplekken in te richten. Dat is een halve verdieping van het gebouw. Wie deze werkplekken zal gaan gebruiken, en aan welke eisen ze moeten voldoen, wordt nu met de faculteiten overlegd. Nu vrijwel alle studenten en medewerkers thuis werken, lijkt het ruimtegebrek op dit moment minder nijpend. Ook over de langere-termijneffecten die de coronacrisis heeft op de benodigde capaciteit, is nu nog weinig te zeggen en vraagt een zorgvuldige monitoring. Dit is al wel reden genoeg om voorzieningen te treffen en na te denken over uitbreiding in de toekomst. Hier gaat de voorkeur uit naar een semipermanente oplossing volgens circulair principe.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin