Zie Nieuws

Coronavirus update: online onderwijs tot 1 juni

De eerste dagen van het aanbieden van online onderwijs zijn voor de UT voorspoedig verlopen. Dank aan alle betrokkenen voor hun inspanningen, creativiteit en improvisatievermogen! Natuurlijk is het voor zowel docenten als studenten even wennen om niet fysiek bij elkaar te komen, maar via digitale kanalen te communiceren. De ervaringen van de afgelopen dagen helpen om het programma voor de komende weken verder te verbeteren.

Online onderwijs tot 1 juni

De Universiteit Twente heeft besloten om tot 1 juni uitsluitend online onderwijs aan te bieden. Dat gold reeds voor het derde kwartiel, maar die periode is nu verlengd om duidelijkheid voor zowel medewerkers als studenten te verschaffen. Zo kan optimaal worden ingezet op de kwaliteit van het aanbod. Wanneer in de tussentijd de overheidsvoorschriften versoepeld worden, wordt bekeken welke aanvullende activiteiten er dan mogelijk zijn op de universiteiten. Voor zaken waarvoor echt geen online alternatief beschikbaar is, zoals sommige practica en tentamens, worden andere mogelijkheden onderzocht. Mogelijk moet daarvoor een deel van de zomerperiode worden benut.

Geen bijeenkomsten meer

Maandagavond kondigde de Rijksoverheid nieuwe maatregelen aan. De belangrijkste nieuwe maatregel is een algeheel verbod op bijeenkomsten met drie of meer personen. Ook is de termijn waarvoor de maatregel geldt verlengd tot 1 juni. De lokale overheid krijgt meer bevoegdheden om waar nodig gebieden te sluiten als mensen zich niet aan de maatregel houden. Ook kunnen boetes worden uitgedeeld.

De nieuwe maatregel heeft gevolgen voor evenementen die op de campus zouden plaatsvinden. Zo gaan onder andere de Batavierenrace en Create Tomorrow (uitgesteld naar 7-8 oktober) niet door, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld Kingsnight Festival en Green Vibrations. Dat is bijzonder zuur voor de organisatoren die met grote inzet hebben toegewerkt naar deze evenementen.

Groepsvorming op de campus: verboden

Zelfs gisteren hebben we nog gezien dat er nog steeds groepen samenkomen op de campus. Dat betrof zowel campusbewoners als externen. Op diverse plaatsen hebben we borden geplaatst en personeel ingezet om op de regels te wijzen. Met de nieuwe regels is groepsvorming geheel verboden. Houd je daaraan!

Hulp voor terugkeer uit het buitenland

De Rijksoverheid heeft maandag een nieuw initiatief genomen om reizigers in het buitenland terug te kunnen helpen naar Nederland. Via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl kun je je indien nodig aanmelden voor ondersteuning. Er worden waar mogelijk vluchten geregeld, waarvoor een beperkte eigen bijdrage geldt.

Faciliteiten in gebruik voor maatschappelijke doeleinden

Vanuit de UT-gemeenschap worden veel initiatieven genomen om de samenleving momenteel te ondersteunen. Zo helpen medewerkers van het TechMed Centrum hun collega’s in de zorg met de extra zorgvraag die momenteel op hun af komt. Daarvoor zijn een aantal voorzieningen in het TechMed Centrum opengesteld. Ook het NanoLab wordt weer beperkt opengesteld, allereerst voor bedrijven in de regio voor wie gebruik van de faciliteiten cruciaal is.

Op www.utwente.nl/wall houden we je op de hoogte van de persoonlijke ervaringen vanuit de UT-gemeenschap. Voor meer gedetailleerde informatie en antwoorden op alle andere mogelijke vragen kan je terecht op www.utwente.nl/nl/corona. Mocht je daar geen antwoord vinden op je vraag, dan kan je een mail sturen aan info@utwente.nl.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (a.i.) / Persvoorlichter