Zie Nieuws

Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie Waaronder Jeroen Leijten, biomedische technologie, Universiteit Twente

De Jonge Akademie krijgt er tien nieuwe leden bij! Het zijn onderzoekersuit verschillende disciplines die zich wetenschappelijk hebben bewezen, enminder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Zij worden officieel als lidgeïnstalleerd op 23 maart 2021. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap makenze zich sterk voor projecten op de gebieden van wetenschap, wetenschapsbeleiden wetenschapscommunicatie. Jeroen Leijten, biomedische technologie van de Universiteit Twente is een van de nieuwe leden.

Dr. Jeroen Leijten(biomedische technologie, Universiteit Twente)

Aan de Universiteit Twente onderzoekt bio-ingenieur Jeroen Leijten hoede functie van natuurlijke en gekweekte organen verbeterd kan worden. Hijontwikkelt hiervoor methoden, strategieën en materialen om de natuurlijkestructuren die in onze levende weefsels voorkomen te recreëren. Daarbij zoekthij naar synergistische interacties tussen celbiologie, biomateriaalkunde enmicrotechnologie. Als lid van De Jonge Akademie wil Leijten pleiten voor eennieuwe balans in het wetenschappelijke financieringsbeleid om hetnieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te stimuleren.

De andere leden zijn:

Dr. Marjolijn Bol(kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht)
Dr. Shari Boodts(geschiedenis, Radboud Universiteit)
Dr. EddieBrummelman (pedagogiek, Universiteit van Amsterdam)
Dr. ir. Sanli Faez(natuurkunde, nanotechnologie, Universiteit Utrecht)
Prof. dr. Carolienvan Ham (politicologie, Radboud Universiteit)
Dr. ir. Chiel vanHeerwaarden (meteorologie, Wageningen University & Research)
Dr. Lizza Hendriks(geneeskunde, Maastricht UMC+/Maastricht University)
Dr. ir. CynthiaLiem (kunstmatige intelligentie, TU Delft)
Prof. mr. dr.Michel Vols (rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen)

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform vanonderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De vijftig leden waren op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden gepromoveerd. Deze wetenschappers vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en ze zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en een groot aantal onderzoeksinstituten. Hun lidmaatschap duurt vijf jaar, elk jaar stromen er tien leden in en uit. De Jonge Akademie is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Bron: KNAW

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)