Zie Nieuws

Matthias Wessling benoemd als lid Raad van Toezicht

Per 1 december 2020 is prof. Matthias Wessling door de minister van OCW benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Zijn benoeming is voor de duur van vier jaar. Matthias Wessling volgt Linda Steg op, van wie de benoeming eindigt.  

Matthias Wessling is hoogleraar "Chemische product- en procestechnologie" aan de RWTH Aachen Universiteit en actief in het DWI Leibniz Institute for Interactive Materials. Naast zijn rol als leerstoelhouder fungeert hij sinds 2018 als Vice Rector Onderzoek en Structuur. Sinds 2019 is Matthias Wessling lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Leibniz Institute for Polymer Science te Dresden. Vanaf 2017 participeert hij in diverse commissies van de NWO. 

In 1993 behaalde Wessling zijn PhD aan de Universiteit Twente in chemische technologie. Na een aantal functie in de industrie in de Verenigde Staten en Nederland, leidde zijn wetenschappelijke loopbaan in 1999 tot zijn hoogleraarschap in de membraantechnologie aan de UT. Daar vervulde hij onder andere de rol van decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, waarna hij zijn loopbaan in 2010 als Alexander-von-Humboldt Professor vervolgde te Aken. 

Leiniz-Preis

In 2019 werd Wessling’s wetenschappelijk werk door de Gottfried Wilhelm Leibniz Prijs onderscheiden, het Duitse pendant van de Spinozapremie. Ook staat hij aan de wieg van verschillende startups en spin-offs, waarvan in Twente het bedrijf Convergence en  recent in 2018 FURTHResearch, dat werkt aan een software platform voor Research Data Management.

Matthias Wessling over zijn benoeming: “De Universiteit Twente heeft een bijzonder groot deel uitgemaakt van mijn wetenschappelijke ontwikkeling. Ik mocht hier groeien en bloeien. Graag wil ik in mijn nieuwe rol en met tien jaren bestuurlijke ervaring in het buurland een toezicht houdende bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkelingen van de UT. Ik verheug mij erop om deel te mogen uit maken van een organisatie die maatschappelijke verantwoording neemt en daadkrachtig bijdragen levert aan oplossingen die leiden tot een faire, gedigitaliseerde en duurzame maatschappij.”

De Raad van Toezicht heeft bij de invulling van de ontstane vacature gezocht naar een kandidaat met onder andere academisch-bestuurlijke ervaring. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Anton Schaaf, is verheugd met de benoeming van Matthias Wessling: “Matthias Wessling heeft een indrukwekkende staat van dienst en sluit naadloos aan bij het profiel waar we naar zochten. Ik ben ervan overtuigd dat hij als persoon een waardevolle aanvulling is die over de competenties beschikt die de Raad nodig heeft om zijn taak adequaat uit te oefenen.”

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)