Zie Nieuws

Miljoenen voor samenwerking wetenschap en investeerders

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) trekken € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. De Universiteit Twente speelt hierin een belangrijke rol. Met het plan worden investeerders gestimuleerd geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De Universiteit Twente krijgt samen met Delft, Eindhoven, Wageningen en TNO 16 miljoen euro.

RegMedXB/Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een consortium voor regeneratieve geneeskunde, krijgt € 8 miljoen. RegMedXB stimuleert internationale, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking om bijvoorbeeld uit menselijk materiaal nieren, een hart en gewrichten te maken. In het consortium zitten universiteiten, academische medische centra, gezondheidsfondsen, overheden en private partijen. Investeerder BioGeneration Ventures steunt hen.

De technische universiteiten en TNO krijgen samen € 16 miljoen. Daarvan is € 8 miljoen bedoeld voor hun consortium met Innovation Industries dat werkt aan ‘smart systems’ in bijvoorbeeld auto’s, robots voor thuis toepassingen en productie van voedsel. De andere € 8 miljoen gaat naar hun samenwerking met NBI Investors, voor optimaal (her-) gebruik van materialen en het gebruik van duurzame grondstoffen.

De TTT-regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en is bedoeld om onderzoeksorganisaties te helpen kennis te delen en voorziet kennis-startups van startkapitaal. 

Vruchten plukken van kennis

Van Engelshoven (OCW): “Met deze middelen stimuleren we dat de samenleving de vruchten plukt van de kennis van wetenschappers. De onderzoeksorganisaties  gaan de komende zes jaar samenwerken en gaan op zoek naar startups zodat met hun kennis producten en diensten worden ontwikkeld voor slimme, interactieve elektronica in bijvoorbeeld operatiekamers en voor maatschappelijke vraagstukken rond milieu.”

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De  TTT-regeling helpt hoogwaardige kennisbedrijven van de grond te krijgen die economisch belang koppelen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals oplossingen voor hart- en vaatziektes en een betere omgang met grondstoffen.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de consortia geselecteerd.

4TU.Impact: meer uitvindingen naar markt brengen

De vier Nederlandse technische universiteiten werken op het vlak van valorisatie samen binnen het programma 4TU.Impact. De TU’s bundelen hierin hun krachten om kennis en creativiteit in de technologiesector optimaal te benutten om daarmee de kenniseconomie in Nederland verder te versterken. Financiering is cruciaal om de baanbrekende innovaties die vanuit de universiteiten ontwikkeld worden naar de markt te brengen. 
De 4TU’s zien dat de financieringsmarkt zich terugtrekt uit de risicovolle vroege fase. In deze vroege fase wordt de organisatie rondom de haalbare business case uitgewerkt en zijn de eerste klanten in beeld. Deze fase is niet aantrekkelijk voor private investeerders. Hierdoor ontstaat een groter wordende kloof in de financieringscyclus. Met het doel om meer gezamenlijke startups en spin-offs te creëren, wordt de behoefte aan financiering in deze vroege fase alleen maar groter. De 4TU’s zijn dan ook erg blij met de financiële bijdrage vanuit het ministerie van EZK. Hierdoor kunnen meer goede uitvindingen op de gebieden van smart systems en circulaire technologie naar de markt worden gebracht.

Binnen de Universiteit Twente is het valoriseren van de business cases ondergebracht het Kennis Transfer Office dat onderdeel is van Novel-T.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)