HomeNieuwsINGENIOUS: Europese bijdrage voor onderzoek naar veiligere en effectievere hulpverlening bij rampen

INGENIOUS: Europese bijdrage voor onderzoek naar veiligere en effectievere hulpverlening bij rampen

De eerste uren na een ramp of ongeval zijn doorgaans de meest cruciale: de situatie zo snel mogelijk kunnen doorgronden om op basis daarvan prioriteiten te stellen: toch is de wijze waarop rampenbestrijding momenteel georganiseerd nog behoorlijk traditioneel. Eerder deze maand startte het Europees project INGENIOUS, waarin onderzoekers van de Faculteit ITC van de Universiteit Twente samenwerken in een groot internationaal consortium, om zogeheten ‘first responder’ effectiever te laten opereren en tegelijkertijd hun werk veiliger te maken.

First responders

Zogeheten ‘first responders’, hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn in het geval van een ramp, werken doorgaans in relatieve onveilige en onzekere situaties: ze worden blootgesteld aan grote risico’s en wagen soms hun eigen leven terwijl ze in een brandend gebouw of in het puin zoeken naar overlevenden. “Die situatie is verre van ideaal”, legt onderzoeker Norman Kerle van de Universiteit Twente uit. “het moet mogelijk zijn om technologie beter in te zetten om snel orde in de chaos te kunnen creëren. Alleen dan ben je in staat om verstandige keuzes te maken: waar en hoe zet je mensen in, waar ligt de prioriteit en waar is het wel of niet mogelijk om hulpverleners in te zetten?”

Ondersteunende technologie

INGENOUS zet in op het ontwikkelen van innovaties om de first responders mee uit te rusten: van slimme uniformen met geïntegreerde sensoren tot helmen waarin augmented reality in het vizier van de helm een aanvullende informatielaag toevoegt en slimme laarzen die precies kunnen detecteren of een hulpverlener in beweging is of misschien is gevallen. Ook werken de onderzoekers aan nieuwe manieren om de positie van de hulpverlening en zijn omgeving in kaart te kunnen brengen, zodat zowel de bevelhebber als de hulpverleners zelf beter in beeld hebben wie zich waar bevindt. De inzet van drones draagt vervolgens bij aan het lokaliseren van de aanwezige hulpverlening en het in kaart brengen van de omgeving.

Om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan een effectievere en veiligere hulpverlening, is nauwkeurigheid van groot belang. Kerle: “Daarvoor worden nieuwe vormen voor indoor mapping ontwikkeld, waarbij drones worden ingezet om een ruimte in kaart te brengen, met behulp van kleine laserpulsen en op ultrasound gebaseerde mappinginstrumenten.”

Proof of concept

In het drie jaar durende project, dat wordt geleid door het Griekse ICCS wordt toegewerkt naar een proof of concept dat laat zien dat deze vorm van verzamelen, analyseren en gebruik van informatie ter plekke daadwerkelijk mogelijk is en bijdraagt in crisissituaties. “We willen graag de toepassing onderzoeken voor verschillende typen rampen en scenario’s.  We werken daarvoor samen met een aantal partners die ook al in het INACHUS-project actief waren, aangevuld met partijen die iets kunnen toevoegen”, aldus Kerle. “Daaronder vooral eindgebruikers, want in deze fase van ontwikkeling zijn zij cruciaal.”

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)