iStockphoto

Zie Nieuws

UT en University of São Paulo breiden samenwerking uit met gezamenlijk doctoraalprogramma

Universiteit Twente en de University of São Paulo hebben besloten een gezamenlijk doctoraalprogramma op te starten. Het programma, dat het resultaat is van een langdurige samenwerking tussen de twee universiteiten, heeft in eerste instantie een duur van vijf jaar. Het programma werd bekend gemaakt in de Braziliaanse metropool tijdens het werkbezoek van Geert Dewulf, decaan van de Faculteit Engineering Technology van de UT.

Diverse faculteiten van de UT werken samen met collega’s van de Braziliaanse onderzoeksuniversiteit. Daarmee is de University of São Paulo een belangrijke internationale partner, en is door het College van Bestuur erkend als één van de strategische partners. Meer dan 40 onderzoekers van beide universiteiten publiceren gezamenlijk in wetenschappelijke tijdschriften en echt grote onderzoeksprojecten zijn inmiddels geïnitieerd. De faculteiten Engineering Technology (ET), Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) en Behavioural, Management and Social sciences (BMS) zijn de faculteiten die het nauwst samenwerken met hun Braziliaanse collega’s, maar ook op andere onderzoeksgebieden zijn er banden.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Promovendi die deelnemen aan het gezamenlijke doctoraalprogramma, doen hun onderzoek en verdediging van hun proefschrift onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide universiteiten. Bij succesvolle afronding ontvangen ze ook een diploma namens beiden. “We zijn content met deze verdere intensivering van onze samenwerking”, aldus Jelle Ferwerda, landencoördinator voor Brazilië bij de UT. “USP staat hoog aangeschreven en is internationaal toonaangevend in diverse disciplines.”

Voorbeelden van onderzoeksprojecten waarin de universiteiten samen optrekken is het onderzoek naar transport-gerelateerde ongelijkheid in de metropoolregio’s São Paulo, Greater London en de Randstad binnen het ASTRID-project, alsook de ontwikkeling van een database voor landgebruik en scenario’s voor klimaatverandering dat beter inzichtelijk maakt hoe de productie van voedsel in de agrarische sector zich moet verhouden tot de gevolgen van een veranderend klimaat.


L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)