HomeNieuwsKadans Science Partner investeringspartner Kennispark Twente

Kadans Science Partner investeringspartner Kennispark Twente

Kadans Science Partner is door de gemeente Enschede en de Universiteit Twente geselecteerd om in gesprek te gaan om als lange-termijn-investeerder met hen tot een samenwerkingsovereenkomst te komen voor de ontwikkeling van Kennispark.

De gemeente Enschede, Universiteit Twente en Kennispark werken nauw samen aan de gebiedsontwikkeling van het Kennispark. De ambitie is dat het gebied uitgroeit tot een toplocatie voor de vestiging van UT-startups en hightech bedrijven, waar geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van lab-infrastructuur en een aantrekkelijk woon-werkklimaat voor talent. Door de komst van Kadans kan nu echt gestart worden om de papieren plannen werkelijkheid te laten worden, te beginnen met het bouwen van extra labruimte voor medtech startups.

Op een van de belangrijkste innovatiecampussen van Nederland is door de aanwezigheid van Universiteit Twente en een focus op hightech bedrijven volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Of het nu gaat om photonica, personal health care of smart materials. Op Kennispark is een creatieve gemeenschap aanwezig die zich inzet voor de ontwikkeling van wetenschap naar commercie. Zowel gemeente Enschede, als de UT én Kennispark willen dat er een dynamische omgeving ontstaat waar ontmoeting tussen talent en bedrijven gefaciliteerd wordt en waar onderzoeksinstituten, startups en het hightech bedrijfsleven zorgen voor een innovatief ecosysteem waar wetenschap daadwerkelijk tot business wordt omgezet. Daarvoor is het nodig om in te zetten op een campusgevoel met meer gedeelde faciliteiten en ontmoetingsplekken in plaats van oplossingen per kavel.

Keuze voor Kadans: toegewijd aan kennisintensieve sector

Kadans Science Partner is een lange-termijn-investeerder die volledig is toegewijd aan de kennisintensieve sector en heeft daardoor veel kennis van de benodigde infrastructuur in een hightech omgeving. Kadans is al bij diverse universiteitscampussen en science parks betrokken, zoals het Utrecht Science Park, Wageningen Campus, de TU/e campus in Eindhoven en de Nijmeegse Novio Tech Campus. Kadans wil met het aanbieden van specifieke accommodatie voor bedrijven en onderzoeksinstituten die bezig zijn op het scheidsvlak van wetenschap en commercie bijdragen aan de valorisatie van hoogwaardige kennis in Nederland. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat dít één van de drivers is achter de toekomstige economische groei van Nederland.

De komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de te ontwikkelen gebouwen en over de verdeling van taken tussen Kadans, de gemeente, UT en gebiedsorganisatie Kennispark. Eén van de belangrijke ontwikkelingen waar een marktbehoefte ligt is lab-intensieve infrastructuur in het gebied, met name gericht op het ontwikkelen van startups in de medische technologie die behoefte hebben aan biologisch geclassificeerde labs.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder CvB (momenteel directeur Kennispark Twente a.i.)