HomeNieuwsIn Memoriam: Arjen Hoekstra

In Memoriam: Arjen Hoekstra 1967 - 2019

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het geheel onverwachte overlijden van Arjen Hoekstra op 18 november jl. Hij werd slechts 52.

Arjen Hoekstra was sinds 2005 hoogleraar Watermanagement aan de Universiteit Twente en voorzitter van de vakgroep Multidisciplinary Water Management. Hij studeerde Civiele Techniek en promoveerde in de beleidsanalyse aan de Technische Universiteit Delft. Hoekstra woonde in Europa, Azië en Afrika en had een breed internationaal netwerk. Hij heeft diverse interdisciplinaire onderzoeksprojecten geleid en geadviseerd aan overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en multilaterale instellingen zoals UNESCO en de Wereldbank. Hoekstra ontving verschillende prijzen, waaronder een ERC Advanced Grant, Europa's meest prestigieuze onderzoekssubsidie. Tevens had hij een kleine aanstelling als gasthoogleraar bij de National University of Singapore, iedere zomer ging hij daar een aantal weken naar toe.

Het watervoetafdrukconcept is bedacht door Hoekstra. Hij introduceerde ketendenken in het waterbeheer en pionierde met het kwantificeren van het watergebruik achter internationaal verhandelde goederen, waarmee hij de relevantie van een globaal perspectief op watergebruik en waterschaarste liet zien.

Hoekstra legde de basis voor het interdisciplinaire onderzoeksveld Water Footprint Assessment, dat zich richt op de relatie tussen watermanagement, consumptie en handel. Om de theorie in de praktijk te brengen, richtte hij het Water Footprint Network op, een internationaal netwerk van onderzoekers en mensen uit de praktijk dat streeft naar een duurzamer en rechtvaardiger watergebruik wereldwijd.

Arjen Hoekstra was een van de meest geciteerde wetenschappers in zijn vakgebied in de wereld. Zijn publicaties bestreken een breed scala aan onderwerpen op het gebied van water, voedsel, energie en handel. Zijn boeken zijn vertaald in verschillende talen en omvatten The Water Footprint of Modern Consumer Society, The Water Footprint Assessment Manual en Globalization of Water. Hoekstra gaf college in een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder: duurzame ontwikkeling, watermanagement, stroomgebiedbeheer, hydrologie, waterkwaliteit, water footprint assessment, waardering van natuurlijke hulpbronnen, analyse van milieusystemen en beleidsanalyse. Hij ontwikkelde verschillende educatieve instrumenten, waaronder de River Basin Game en de Globalization of Water Role Play.

Zijn collega’s zullen hem herinneren als een gepassioneerde man, altijd met zijn vak bezig en zeer maatschappelijk betrokken. Hij had een open geest, was geïnteresseerd in andere culturen en bezocht vanaf zijn studietijd al heel veel verschillende landen.

Recht door zee, scherp, duidelijk en werken vanuit vertrouwen zijn uitingen die Arjen typeerden. Bovendien gaf hij mensen vrijheid. Een sociale trekker in de groep. Hij werkte vanuit zijn ‘duurzame kamer', een groene oase met veel planten.

We zijn geschokt en verdrietig door het overlijden van Arjen en we wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies. Het is tevens een groot verlies voor de wetenschap op het vlak van watermanagement en duurzaamheid. Hij laat bij ons een blijvende herinnering na.

Er ligt vanaf woensdag een condoleanceregister in de hal van de Horst, deze kan getekend worden voor wie daar behoefte aan heeft. Daarnaast is er een digitaal condoleanceregister beschikbaar. Beide zullen later aan zijn familie worden overhandigd. 

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)