Zie Nieuws

Verbeteren behandeling van aneurysma

Een verwijding van de buikslagader (aneurysma aorta abdominalis) is een veel voorkomende aandoening. Als de verwijding toeneemt en niet behandeld wordt, kan deze mogelijk doorbreken met een inwendige bloeding tot gevolg. Maaike Koenrades van de Universiteit Twente en werkzaam in MST promoveerde met haar onderzoek naar het gedrag van endoprothesen: een kunststof vaatprothese met metalen stents die in patiënten met een verwijde aorta wordt geplaatst. Dit noemen ze een endovasculair aorta reparatie (EVAR). Koenrades: “Mijn onderzoek maakt het mogelijk om betere endoprothesen te ontwikkelen doordat we nu inzicht kunnen krijgen in wat er met een endoprothese gebeurt als deze geïmplanteerd is in een patiënt.”

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat het uitschakelen van het aneurysma van de bloedstroom door EVAR - het plaatsen van een endoprothese via de lies -, op korte termijn betere resultaten geeft dan de meer ingrijpende open chirurgische methode. Echter, op lange termijn hebben 10 tot 20% van de patiënten een nieuwe ingreep nodig na EVAR: de endoprothese is bijvoorbeeld niet goed op zijn plek blijven zitten of er is een opening ontstaan tussen de endoprothese en de vaatwand waardoor lekkage van bloed weer druk zet op het aneurysma.

Meer inzicht

De aorta is constant in beweging door de pompwerking van het hart. De endoprothese–aorta combinatie wordt hiermee blootgesteld aan zo’n 40 miljoen pulsaties per jaar, wat de stabiliteit van deze combinatie op de proef stelt. Er is tot nu toe weinig bekend over het dynamische gedrag van geïmplanteerde endoprothesen. Inzicht hierin helpt om de best passende endoprothese te kunnen kiezen voor een patiënt en om het ontwerp ervan te verbeteren.

Onderzoek naar het gedrag van endoprothesen

Maaike Koenrades heeft onderzoek verricht naar het gedrag van endoprothesen na een EVAR-behandeling. In haar proefschrift zijn methoden ontwikkeld, gevalideerd en toegepast om de interactie tussen de endoprothese en het bloedvat te onderzoeken, op basis van hartslag gekoppelde CT-scans. De inzichten uit het proefschrift dragen bij aan een betere besluitvorming rondom de selectie, positionering en controle van endoprothesen. Ook kunnen ze leiden tot aanpassingen aan het ontwerp, waardoor in de toekomst de kans op complicaties zou kunnen verminderen. Dit werk ondersteunt het ontwikkelen van realistischere preklinische tests en het ontwikkelen van duurzamere endoprothesen.

Over Maaike Koenrades

Maaike Koenrades is Technisch Geneeskundige en sinds 2015 als onderzoeker en promovendus werkzaam aan de Universiteit Twente (Techmed Centrum) en het Medisch Spectrum Twente. Op 1 november 2019 promoveerde Koenrades cum laude met haar proefschrift “On evaluating stent–artery interaction in abdominal aortic stent grafting”. Haar promotoren waren prof. dr. R.H. Geelkerken (MST/UT) en prof. dr. ir. C.H. Slump (UT). Vanaf 4 november is Koenrades gestart in MST als projectleider innovatie 3D technologie om het Medisch 3D Lab MST te versterken en verder uit te bouwen. Voor patiënten informatie, klik hier.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)