Zie Nieuws

Accreditatie voor doctoraatsprogramma van NIG

Op 10 september besloot de accreditatiecommissie van de European Association of Public Administration Accreditation (EAPAA) het doctoraatsprogramma van NIG (Netherlands Institute of Government) te accrediteren voor zeven jaar. Dat is bijzonder, want het NIG-programma is nu het eerste derde-fase-programma voor de bestuurskunde en politicologie in Europa dat internationaal geaccrediteerd is.

NIG is de Nederlands-Vlaamse interuniversitaire onderzoeksschool voor bestuurskunde en politicologie. Universiteit Twente is op dit moment penvoerder van NIG.

Unieke en sterke positie

De accreditatiebeslissing is genomen op basis van een zelf-evaluatie door NIG en een rapport van een internationale peer-review commissie. De commissie geeft in het beoordelingsrapport onder meer aan dat:

“[NIG is] truly unique […] in the international context: the site visit team is not aware of such institutes in other countries and the ability of the member institutions to collaborate in order to promote the public good offered by NIG is impressive and unprecedented.”

Deze accreditatie is voor NIG en alle deelnemende instellingen belangrijk. Nu staat vast dat het doctoraatsprogramma voldoet aan de internationale maatstaven. Dat geeft NIG een sterke positie in het onderwijsveld voor promovendi en toont aan dat NIG-promovendi een kwalitatief goede opleiding volgen die in Europa hoog staat aangeschreven.

 

Meer over NIG

NIG is een interuniversitaire onderzoeksschool voor promovendi die onderzoek doen in de bestuurskunde en politicologie. Aan deze onderzoeksschool nemen faculteiten van tien Nederlandse universiteiten en twee Vlaamse universiteiten deel. Meer informatie over NIG en de deelnemende universiteiten, lees je op de website van NIG (alleen in het Engels).