Zie Nieuws

Han Warmelink wordt ombudspersoon Universiteit Twente

Eerder dit jaar is al aangekondigd dat de Universiteit Twente zou starten met een pilot ombudsfunctionaris voor personeel en studenten. Inmiddels is deze functionaris benoemd en zal Han Warmelink vanaf 15 oktober deze rol vervullen binnen de universiteit.

Han WarmelinkHan Warmelink is voormalig hoofddocent Staatsrecht bij de RUG en hij was tot januari dit jaar nog lector Privatisering bij de HAN. Momenteel is hij Vakcoördinator Staatsrecht bij Nyenrode Business Universiteit en is hij sinds september 2015 voorzitter van de Rekenkamercommissie in Groningen. Verder is hij plaatsvervangend voorzitter van de Landelijke commissie melding van een misstand in het VO.

De benoeming van Han Warmelink loopt tot 15 oktober 2021. De pilot duurt twee jaar en zal gedurende die periode geëvalueerd worden. De ombudsfunctionaris is zelfstandig en onafhankelijk en in deze functie niet aan enig gezag ondergeschikt.  

Han Warmelink zelf over zijn benoeming: ‘Ik zie er naar uit om de studenten en medewerkers waar nodig te kunnen bij staan. Mijn ervaring en kennis als wetenschapper, toezichthouder in het openbaar bestuur en behandelaar van klachten in het onderwijs kan ik in de functie van ombudspersoon aan de UT goed verenigen.”

Zowel studenten als medewerkers van de UT kunnen bij de ombudspersoon terecht voor advies bij  vraagstukken / probleemsituaties gerelateerd aan studeren of werken bij de UT. De ombudspersoon heeft in eerste instantie een luisterend oor, kan advies en/of begeleiding bieden en/of kan zo nodig door verwijzen.

Meer informatie: via de website is alle informatie te vinden over hoe we binnen de UT omgaan met integriteitskwesties, voor zowel studenten als medewerkers.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)