Zie Over de UT

Integriteitsbeleid

Op deze pagina is alle informatie gebundeld op het gebied van integriteit binnen de Universiteit Twente voor zowel studenten als medewerkers. Hier is bijvoorbeeld te vinden hoe binnen de universiteit wordt omgegaan met nevenwerkzaamheden, welke richtlijnen er zijn inzake professionele wetenschapsbeoefening en diverse gedragscodes die gelden voor bijvoorbeeld het ICT- en internetgebruik of rondom (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Ook is hier de informatie over vertrouwenspersonen of klachtencommissies, studentdecanen en PhD Councellors op de Universiteit Twente terug te vinden.