Zie Over de UT

Integriteitsbeleid

Op deze pagina is alle informatie gebundeld op het gebied van integriteit binnen de Universiteit Twente voor zowel studenten als medewerkers. Hier is bijvoorbeeld te vinden hoe binnen de universiteit wordt omgegaan met nevenwerkzaamheden, welke richtlijnen er zijn inzake professionele wetenschapsbeoefening en diverse gedragscodes die gelden voor bijvoorbeeld het ICT- en internetgebruik of rondom (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Ook is hier de informatie over vertrouwenspersonen of klachtencommissies, studentdecanen en PhD Councellors op de Universiteit Twente terug te vinden.

VSNU statement

Contactpersonen

Contactpersonen op het gebied van integriteit binnen de UT zijn Haico te Kulve (SP, aandachtsveld wetenschappelijke integriteit) en Nicole Torka (HR, aandachtsveld sociale integriteit). Zij nemen ook anonieme vragen in behandeling.

Beiden zijn bereikbaar via email: integrity@utwente.nl