Zie Over de UT

Integriteitsbeleid

Op deze pagina is alle informatie gebundeld op het gebied van integriteit binnen de Universiteit Twente voor zowel studenten als medewerkers. Hier is bijvoorbeeld te vinden hoe binnen de universiteit wordt omgegaan met nevenwerkzaamheden, welke richtlijnen er zijn inzake professionele wetenschapsbeoefening en diverse gedragscodes die gelden voor bijvoorbeeld het ICT- en internetgebruik of rondom (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Ook is hier de informatie over vertrouwenspersonen of klachtencommissies, studentdecanen en PhD Councellors op de Universiteit Twente terug te vinden.

Integraal integriteitsprogramma

Binnen de Universiteit Twente hebben we een integraal integriteitsprogramma, genaamd 'House of Integrity'. Dit programma is opgezet om verschillende vormen van integriteitsbeleid, -regelgeving en -praktijken te structureren en te organiseren. Onze House of Integrity-aanpak omvat wetenschappelijke, sociale en zakelijke integriteit. We dragen met alle activiteiten die uitgevoerd worden in House of Integrity bij aan de doelstelling van Shaping2030 om 100% compliance te zijn met de standaarden op het gebied van integriteit en veiligheid.  


Contactpersonen

Contactpersonen op het gebied van integriteit binnen de UT zijn Haico te Kulve (SP, aandachtsveld wetenschappelijke integriteit) en Nicole Torka (HR, aandachtsveld sociale integriteit). Zij nemen ook anonieme vragen in behandeling. Beiden zijn bereikbaar via email: integrity@utwente.nl