Zie Nieuws

Vidi-subsidie voor Thomas Weinhart Onderzoek naar granulaire materialen

UT-onderzoeker Thomas Weinhart (faculteit Engineering Technology)  ontvangt een Vidi subsidie van onderzoeksfinancier NWO. Hij krijgt een bedrag van 800.000 euro om een eigen onderzoekslijn en -groep samen te stellen.


Weinhart is werkzaam als assistant professor aan de faculteit Engineering Technology, departement Thermal & Fluid Engineering  van de Universiteit Twente. Hij ontvangt de subsidie voor het onderzoeksproject ViPr. Weinhart is enthousiast dat hij de beurs in de wacht heeft gesleept. “Dit stelt me in staat om mijn eigen ideeën uit te werken en onderzoekers aan te stellen. Kortom: het maakt me als wetenschaper onafhankelijk.”

Granulaire materialen

Weinhart houdt zich aan de Universiteit Twente bezig met onderzoek naar granulaire, oftewel korrelige, materialen. Deze komen in de natuur en in de maatschappij zeer veel voor, maar het is in de praktijk zeer lastig om het gedrag van deze materialen goed te beschrijven en te voorspellen. Als voorbeeld noemt Weinhart een lawine waarin de sneeuw die eerst statisch is, vervolgens het karakter krijgt van een vloeistof of zelfs een gas, en dan weer statisch.  

Simuleren

In allerlei sectoren, zoals de voedselindustrie is grote behoefte aan methodes om de interacties tussen de verschillende deeltjes beter te kunnen voorspellen. Maar experimenten naar het gedrag van deze deeltjes zijn duur en tijdrovend. Binnen zijn onderzoeksproject zal Weinhart daarom werken aan methodes waarmee hij het gedrag van deeltjesprocessen op de computer kan simuleren.

Modellen

Het is momenteel met de bestaande technieken alleen mogelijk om het gedrag van deze materialen op microniveau (waarbij je het gedrag van individuele deeltjes in kaart brengt) of op macroniveau (waarbij je alleen informatie hebt over het complete systeem, maar niet meer over de individuele deeltjes) te beschrijven. Met zijn modellen is Weinhart straks in staat om de informatie van beide niveaus aan elkaar koppelen en zo de interacties in granulaire materialen beter te doorgronden. Deze kennis is relevant op tal van terreinen: zoals de pharmaceutische industrie, de voedingsindustrie, de energiesector en bij het voorspellen van natuurrampen.

Vidi

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. Deze ronde dienden 571 onderzoekers een onderzoeksvoorstel in. Slecht 86 van hun ontvangen de beurs.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)