Zie Nieuws

Wetenschappelijk directeuren instituten-nieuwe stijl benoemd

Het College van Bestuur heeft voor twee van de drie nieuwe onderzoeksinstituten, die per 1 januari 2018 bij de Universiteit Twente zijn gestart, een wetenschappelijk directeur benoemd. Prof.dr.ir. Maarten van Steen wordt de nieuwe Wetenschappelijk Directeur van het onderzoeksinstituut Digital Society. Prof.dr.ir. Nico Verdonschot wordt de nieuwe Wetenschappelijk Directeur van het onderzoeksinstituut TechMed. Beide benoemingen gaan in per 1 februari 2018 en gelden voor de duur van vier jaar.

Institute for Digital Society*

Maarten van Steen wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van gedistribueerde computersystemen. Hij is alumnus van de Universiteit Twente waar hij in 1983 cum laude afstudeerde bij toegepaste wiskunde. Na zijn PhD periode bij de afdeling informatica in Leiden werkte Van Steen bij TNO Delft, waar hij onderzoek deed naar parallel rekenen en zijn eerste managementervaring opdeed.  Zijn wetenschappelijke carrière vervolgde hij bij de Erasmus Universiteit en later bij de Vrije Universiteit, waar hij in 2002 tot hoogleraar benoemd werd.

Van Steen richt zich op (multidisciplinair) onderzoek naar grote draadloze en mobiele gedistribueerde systemen voor o.a. het volgen van mensenmassa’s (crowd monitoring). Hij is verbonden als editor aan IEEE Internet Computing, Springer Computing, en Advances in Complex Systems. Hij is momenteel voorzitter van het nationale ICT Onderzoeksplatform Nederland (IPN) en voorzitter van de NWO-ENW Informaticatafel.  

Sinds 1 januari 2015 was Van Steen Wetenschappelijk Directeur van het CTIT onderzoeksinstituut op het gebied van ICT. Dit instituut is inmiddels getransformeerd naar het Instituut voor de Digitale Samenleving. Het nieuwe instituut focust op de digitale transformatie van de samenleving. Het onderzoek van het instituut richt zich op drie kernen:

  • ontwikkeling van betrouwbare digitale technologie
  •  methoden en technieken gericht op de integratie van digitale technologie in onze samenleving
  • technieken gericht op intelligente en goed geïnformeerde besluitvorming.

TechMed Institute, onderdeel van het TechMed Centre*

Professor Nico Verdonschot is sinds 2007 hoogleraar Implantaat Biomechanica bij de Universiteit Twente en sinds 2003 hoofd van het Orthopaedic Research Laboratory (ORL) van de afdeling Orthopedie binnen het Radboudumc, waar hij in 2013 ook tot hoogleraar werd benoemd. Ook Nico Verdonschot is alumnus van de UT. Na het behalen van zijn Master Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente in 1988, promoveerde hij in 1995 aan de Radboud Universiteit.

Verdonschot is een wereldwijde expert op het gebied van orthopedische biomechanica. Zijn werk levert een duidelijke bijdrage aan een beter fundamenteel begrip van de mechanische werking van implantaten en het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam. Computersimulatietechnieken die hij met zijn onderzoeksgroep heeft ontwikkeld worden inmiddels door orthopedische bedrijven gebruikt om implantaten te testen en te verbeteren.

Op dit moment concentreren Verdonschot en zijn team zich op het genereren van gepersonaliseerde computermodellen. Deze modellen kunnen een clinicus helpen om te beslissen welk type behandeling het beste is voor een specifieke patiënt.

Gedurende zijn carríère heeft Verdonschot een groot aantal subsidies verworven, waaronder in 2012 een ERC advanced grant van 2,5 miljoen euro, voor doorontwikkeling en uitbreiding van zijn baanbrekende werkzaamheden op het gebied van diagnostische en evaluatiemethoden voor orthopedische patiënten.

Naast zijn hoogleraarschappen vervult Verdonschot diverse nevenfuncties en is hij lid van uiteenlopende verenigingen in zijn vakgebied. Verdonschot is onder andere lid van de ‘Academia Europea’ en lid van ‘AcTI: the Netherlands Academy of Technology and Innovation.’ Verder is hij initiator en voorzitter van de ‘Orthopaedic Implant Section van de internationale vereniging ‘the Orthopaedic Research Society.’ Tevens is hij gastdocent aan de Politecnico di Milano in Italië en heeft hij recentelijk een eredoctoraat van de Universiteit van Aalborg verkregen.

Het TechMed Institute, als onderdeel van het TechMed Centre, richt zich op de ontwikkelingen in het onderzoek naar gepersonaliseerde technologieën in de gezondheidszorg. Domeinen waarin het TechMed Institute zich begeeft zijn onder andere translationele fysiologie, bio-engineeringtechnologie, biomedische beeldvorming, biorobotica en gezondheidswetenschappen.

Ontwikkelingsgericht

Thom Palstra, rector magnificus, is verheugd over de benoemingen: “Beide directeuren kunnen rekenen op een groot draagvlak in de organisatie. Maarten van Steen heeft zich het afgelopen jaar in het UT2020 programma sterk ingezet voor o.a. de ontwikkeling van het nieuwe instituut. Maarten is iemand die bottom-up te werk gaat en ontwikkelingsgericht, met een goed extern netwerk, van waaruit hij de wetenschappers faciliteert bij het genereren van 2e/3e geldstromen en maatschappelijke impact. Hij heeft een goede positie binnen de NWO om agendasettend te zijn. Nico Verdonschot heeft de juiste ervaring op het snijvlak tussen wetenschap en de medische wereld en heeft een voor de UT zeer relevant netwerk. Hij is eveneens ontwikkelings- en samenwerkingsgericht en geeft de juiste energie om de onderzoekers te helpen zich te richten op externe mogelijkheden en profilering.”

Het College van Bestuur wenst de wetenschappelijk directeuren veel succes bij het uitoefenen van hun functie en het verder ontwikkelen van de instituten. Het College verwacht dat ook de wetenschappelijk directeur van het MESA+ Institute binnenkort kan worden bekendgemaakt.

*De benamingen van zowel het Institute for Digital Society als het TechMed Institute, onderdeel van het TechMed Centre, betreffen nog werktitels. Definitieve benamingen worden binnenkort bekend gemaakt. 

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Afwezig tot 1 Aug 2020