Zie Nieuws

Nieuwe strategieën voor verantwoord Nano-onderzoek Ontwikkeling van nanotechnologie door co-creatie

De Universiteit Twente is kortgeleden gestart met een nieuw Europees onderzoeksproject van 2 miljoen euro, genaamd GoNano. Tien Europese partners werken samen om nieuwe strategieën voor verantwoord onderzoek en innovatie op te stellen. Vanuit de UT werkt de vakgroep Communicatiewetenschap nauw samen met MESA+ en het DesignLab om een onderzoeks- en beleidsagenda op te zetten op het gebied van nanotechnologie die aansluit bij de behoeften en bezwaren vanuit de maatschappij. 

In de afgelopen jaren heeft nanotechnologie hoge verwachtingen geschapen en een breed scala aan nieuwe onderzoeksmogelijkheden gecreëerd op uiteenlopende domeinen: van energie tot gezondheidszorg, en van elektronica tot voeding. Maar er komen ook minder enthousiaste geluiden vanuit de maatschappij. Dit zijn met name zorgen over onvoorziene gevolgen die het gebruik van nanomaterialen met zich mee zouden kunnen brengen.   

GoNano is een Europees gefinancierd project dat zich richt op de vraag hoe de ontwikkeling van nanotechnologie aansluit op deze zorgen en de behoeften vanuit de maatschappij. Dit wordt gedaan via co-creatie, waarbij diverse stakeholders uitgenodigd worden om de toekomstige ontwikkelingen van nanotechnologie vorm te geven. Binnen GoNano gaan burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, en onderzoekers met elkaar samenwerken om een onderzoeksagenda op te zetten en advies te geven aan beleidsmakers over de toepassing van nanotechnologie op het gebeid van voeding, gezondheid, en energie. Hierbij zal de UT zich met name richten op het gezondheidsdomein.    

Dr. Anne Dijkstra, verantwoordelijk onderzoeker vanuit de UT, benadrukt het belang van een project als GoNano: “Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk om op een verantwoorde manier te innoveren. Vorige projecten op het gebied van nanotechnologie hebben zich voornamelijk gericht op het vergroten en creëren van bewustwording. Het vernieuwende aan dit project is dat we diverse actoren, waaronder burgers, vragen om actief mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van nanotechnologie”.