Zie Nieuws

Kees Eijkel benoemd tot Directeur Strategic Business Development UT geeft valorisatie en samenwerking nieuwe impuls

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft dr. Kees Eijkel per 1 september 2016 benoemd tot directeur Strategic Business Development. In die functie zal hij de kennisvalorisatie en de samenwerking met het bedrijfsleven een nieuwe impuls geven. Eijkel heeft als directeur van Kennispark Twente, sinds de start in 2006, al ruime ervaring met ondernemerschap en het stimuleren van startups. In zijn nieuwe functie zal hij ook verbindingen leggen tussen het UT-onderzoek en grote ondernemingen.

Collegevoorzitter Victor van der Chijs is verheugd over de benoeming van Eijkel: “Voor een sterke positie in internationale consortia van kennisinstellingen en bedrijven, moeten we matches vinden tussen ons onderzoek en de vragen in de maatschappij. Denk aan de transformatie naar ‘Industry 4.0’ en de grote vraagstukken op het gebied van health. In Strategic Business Development integreren we ons onderzoek met de activiteiten van startups én de grote industriële spelers. Kees Eijkel is hierin een goede aanjager en regisseur.”

Integratie

De nieuwe invulling van Strategic Business Development gaat ervoor zorgen dat de UT haar kracht in de richting van grote ondernemingen kan koppelen aan de opgebouwde sterkte in valorisatie en startups. Dat betekent dat ook de regionale samenwerking in Kennispark hiervan gaat profiteren. Die samenwerking heeft de afgelopen jaren al veel opgeleverd, zoals de uitverkiezing van de UT als ‘meest ondernemende universiteit van Nederland’ in 2013 en 2015, en de uitverkiezing van het fysieke Kennispark tot beste bedrijvenpark van Nederland in 2013. De startups zijn intussen goed voor duizenden arbeidsplaatsen. “Verdere doorgroei van jonge ondernemingen is een van mijn actiepunten”, aldus Eijkel. “Daarbij zien we ook dat startups steeds vaker een belangrijke rol spelen in de relatie tussen de wetenschap en het grote bedrijfsleven.”

Bouwer

Voordat hij directeur werd van Kennispark Twente, was Kees Eijkel technisch-commercieel directeur van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de UT, ook vanaf de start: “Ik houd van bouwen, en krijg nu de kans om mijn ervaring die ik in die twee functies heb opgebouwd, gecombineerd, in te zetten voor de UT. Daarmee zien we vele nieuwe kansen voor zowel de UT als voor de regio. Het doel is de universiteit nog sterker te maken in haar externe verbindingen,” aldus Eijkel. Hij volgt in deze functie ir. Miriam Luizink op, die begin dit jaar directeur werd van Roessingh Research & Development in Enschede. Zolang er geen opvolger is voor de directeur Kennispark Twente, blijft Eijkel deze functie waarnemen. Ook blijft, hij in zijn nieuwe functie, verantwoordelijk voor de valorisatie-activiteiten van Innovation Lab van de UT.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)