HomeNieuwsRichard Stevens tenure tracker in energieonderzoek

Richard Stevens tenure tracker in energieonderzoek Onderzoek turbulentie windmolenparken


Onderzoeker Richard Stevens, die eerder als FOM YES!-fellow onderzoek heeft gedaan in Baltimore, komt terug naar de groep Physics of Fluids (MESA+ Instituut voor Nanotechnologie) van de Universiteit Twente. Hij wordt er tenure tracker in het programma ‘Computational sciences for energy research’ van Shell, NWO en FOM. Stevens gaat onderzoek doen naar de turbulente windstroming in grote windmolenparken.

Stevens, die in 2011 promoveerde in de groep Physics of Fluids, kreeg in 2012 de mogelijkheid om via een FOM YES!-fellowship enkele jaren onderzoek te gaan doen aan de Johns Hopkins University in Baltimore. Daar heeft hij al kunnen werken aan computermodellen die de complexe stroming rondom windmolens voorspellen. Terug aan de Universiteit Twente, wil hij hieraan een vervolg geven. De grillige turbulente windstroming, honderden meters lange ‘zoggen’ die ontstaan achter de windturbines, kunnen variaties tot gevolg hebben in de energieopbrengst van molens op verschillende plaatsen in het park.

Over het CSER-programma
Het programma 'Computational sciences for energy research' (CSER) is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief van Shell, NWO en FOM. Het doel van het programma is een duurzame bètabrede investering te doen in de computational sciences in Nederland. Binnen het CSER-initiatief financiert Shell 75 promotieplaatsen. NWO en FOM investeren via CSER in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Het tenure track-programma dat een budget heeft van 6,9 miljoen euro, is onderdeel van die investering - net als de programma's 'CO2-neutral fuels' en 'Uncertainty reduction in smart energy systems'.

De tenure trackers in het programma moeten ‘professorabel’ zijn en krijgen een vaste aanstelling als universitair docent als zij de periode van vijf jaar met succes doorlopen. Op het project kan de tenure tracker ook een promovendus aanstellen die door FOM wordt gefinancierd. Ook aan de Radboud Universiteit, de TU Eindhoven en instituut DIFFER zijn CSER-tenure trackers benoemd, op het gebied van onder meer solar fuels en derde-generatie zonnecellen.

Zie ook het persbericht van de Stichting FOM over de vier benoemingen.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin