HomeNieuwsStorylab krijgt NWO subsidie voor tekst mining project

Storylab krijgt NWO subsidie voor tekst mining project

Anneke Sools, psycholoog aan de UT (IGS Story Lab) heeft met collega’s een NWO-eScience subsidie van een half miljoen gekregen voor het project Wat Werkt Wanneer voor Wie? Het gaat om een tekst mining project op big data die verzameld zijn binnen werkzame psychologische interventies die via internet worden aangeboden. Sools: “Met dit project wordt een belangrijke stap gezet richting het personaliseren van therapieën en het toetsen van onderliggende theorieën en modellen.”

Concreet richt het project zich op het opsporen van patronen in taalgebruik (tekst mining), namelijk in de email-uitwisseling tussen cliënten en professionals binnen deze interventies. Vervolgens wordt onderzocht welke patronen samenhangen met therapiesucces.  Het interdisciplinaire project is aangevraagd samen met Bernard Veldkamp (OMD), Sytske Wiegersma (OMD/IGS Data Lab) en Gerben Westerhof (IGS Story Lab).

Samenwerking met NLeSC

Het project is een samenwerking tussen de UT en het Netherlands eScience Center (NLeSC). De helft van de subsidie vindt namelijk plaats in de vorm van inzet van één of meerdere gepromoveerde eScience Research Engineers die in dienst zijn van het centrum. Het NLeSC ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-intensief wetenschappelijk onderzoek waarin effectief en innovatief ICT wordt gebruikt. Het Center is een gezamenlijk initiatief van NWO en de Nederlandse organisatie voor ICT in hoger onderwijs en onderzoek (SURF). Het doel van het e-science fonds bij NWO is om wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen door het gebruik van ICT.

Tot slot voorziet het project ook in samenwerking met Nederlandse instellingen en met buitenlandse top-onderzoekers op het gebied van tekst mining van therapieprocessen door het organiseren van twee werkconferenties gedurende het project.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)