Dave Blank

Zie Nieuws

Dave Blank benoemd tot Chief Scientific Ambassador van de Universiteit Twente

Per 1 september 2015 wordt Prof. Dr. Ing. Dave H.A. Blank benoemd tot Chief Scientific Ambassador van de Universiteit Twente. Deze benoeming volgt uit de strategische keuzes van de Universiteit Twente om de internationale profilering van het wetenschappelijk onderzoek te versterken en toptalent aan te trekken.  

In zijn nieuwe positie richt Blank zich op het versterken van de academische reputatie en wetenschappelijke visie van de Universiteit Twente, nationaal en internationaal. Als toonaangevende wetenschapper zal hij de Universiteit Twente zowel extern als intern vertegenwoordigen. Ook het interesseren van internationaal toptalent, zowel wetenschappelijke staf als studenten in een loopbaan respectievelijk studie bij de Universiteit Twente, behoort tot de taken van Blank. Daarnaast adviseert hij het College van Bestuur met betrekking tot haar beleid in relatie tot bovenstaande dossiers. Bovendien neemt Blank een leidende rol in de UT-fondsenwerving campagnes, in het bijzonder als voorzitter van de Fundraising Commissie, om meer externe middelen voor UT-onderzoek aan te trekken. Het College van Bestuur acht het passend dat Blank deze rol vervult vanuit de positie van universiteitshoogleraar, waartoe hij tevens wordt benoemd per 1 september.

Blank zal zijn huidige bestuursfuncties in onder andere ‘Topteam High Tech Systemen en Materialen,’ ‘de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)’ en NanoNextNL voortzetten.

“Onder leiding van Dave Blank is MESA+ het afgelopen decennium uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend nanotechnologie onderzoeksinstituut en een speerpunt van de UT,” zegt Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente. “We willen dat hij nu een belangrijke drijvende kracht wordt bij het versterken van de internationale reputatie van de Universiteit Twente in brede zin. De internationale ambities van de Universiteit Twente zijn groot. We willen meer internationaal talent aan ons binden en strategische samenwerkingsverbanden aangaan met internationale instituten en bedrijfsleven,” vervolgt Van der Chijs. “We zijn er van overtuigd dat een topwetenschapper als Dave Blank in de rol als Chief Scientific Ambassador de aantrekkingskracht van de Universiteit Twente voor buitenlands toptalent zal vergroten. ”

Dave Blank over zijn benoeming: “Afgelopen 9 jaren heb ik als wetenschappelijk directeur een prachtige tijd gehad bij MESA+. Ik vind het geweldig dat ik in deze nieuwe functie de wetenschappelijke reputatie  van de gehele Universiteit Twente kan versterken. Dit op een manier die volgens mij op mijn lijf geschreven is.”

De taken en verantwoordelijkheden van Blank als Wetenschappelijk Directeur van MESA+ worden op verzoek van het College van Bestuur overgedragen aan Prof. dr. ing. Guus A.J.H.M. Rijnders en Prof. dr. Jeroen J.L.M. Cornelissen. Zij vormen samen met Technisch-Commercieel Directeur Janneke Hoedemaekers met ingang van 1 september 2015 het interim Management Team van MESA+.

OVER MESA+ EN DAVE BLANK

Onderzoekers van MESA+ verrichten wetenschappelijk excellent onderzoek en zijn internationaal toonaangevend op het gebied van optica, fluidica, nieuwe materialen en micro- en nano-elektronica. Het instituut is zeer succesvol in de samenwerking met het bedrijfsleven en stimuleert ondernemerschap onder haar medewerkers.  Dit heeft geleid tot maar liefst 50 high tech spin-off bedrijven. Door samenwerking en focus op multidisciplinair onderzoek, de uitstekende infrastructuur en ondernemerschap, is MESA+ een van ’s werelds topinstituten op het gebied van nano- en microtechnologie.  De expertise en gedrevenheid van Dave Blank hebben, samen met de topprestaties van de hele staf van het instituut, vijf jaar geleden geresulteerd in de opening van het MESA+ NanoLab op de Universiteit Twente.

Prof dr. ing. Dave H.A. Blank (Amsterdam, 1953) is in 1991 gepromoveerd aan de Universiteit Twente bij de faculteit Technische Natuurkunde op het gebied van hoge temperatuur supergeleidende dunne lagen. Vervolgens werd hij universitair docent bij de UT.  In 1998 verbleef hij gedurende een jaar in Stanford University en bij terugkomst in Twente werd hij programma directeur van het onderzoeksinstituut MESA+ op het gebied van materiaalkunde van interfaces. In november 2002 werd Blank hoogleraar van de leerstoel Inorganic Materials Science van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, Universiteit Twente. Sinds 1 januari 2007 is hij wetenschappelijk directeur van MESA+, het instituut op het gebied van de nanotechnologie in Nederland en een van de grootste wereldwijd.

Blank heeft diverse wetenschappelijke laureaten op zijn naam. In 2003 heeft hij de VICI-laureaat van de Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen voor vernieuwend onderzoek. In 2010 kreeg hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2011 werd hij STW Simon Stevin Meester, voor succesvol toegepast onderzoek. In 2012 werd aan hem de Ten Hag prestatieprijs uitgereikt. In 2014 heeft hij samen met professor Guus Rijnders de prestigieuze FOM Valorisatie Prijs ontvangen.  Verder is Blank lid van de Royal Society of Arts and Sciences, Gothenburg, Sweden, Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI), Topteam High Tech Systemen en Materialen en Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en is hij voorzitter van het uitvoerend bestuur van NanoNextNL.

Vindt hier een uitgebreide toelichting over Dave Blank. 

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)