HomeNieuws‘Pioneers in Health Care Innovatievouchers’ uitgereikt
De ontvangers van de vouchers
Uitreiking
Health Care Vouchers
Uitreiking

‘Pioneers in Health Care Innovatievouchers’ uitgereikt Innovatiefonds stimuleert duurzame samenwerking technische onderzoekers en medisch specialisten

Medisch Spectrum Twente (MST), ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en de Universiteit Twente (UT) zijn partners van het ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’, dat dit jaar zijn tweede editie beleeft. Nieuwe partner in dit fonds is Menzis. Doel van het fonds is het stimuleren van de samenwerking tussen medisch specialisten van MST, ZGT en onderzoekers van UT-onderzoeksinstituut MIRA. De samenwerking leidt tot nieuwe inzichten en technologie die de zorg voor patiënten verbetert.

De vier partijen stellen gezamenlijk een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Dit wordt besteed aan tien innovatieve projecten op het snijvlak van geneeskunde en technologie. Twee van de tien projecten worden gefinancierd door Menzis onder de naam Menzis Innovatievouchers. Op 26 november werden de innovatievouchers uitgereikt bij ZGT in Almelo.

In totaal zijn er 34 onderzoeksvoorstellen ingediend. Deze zijn beoordeeld op onder meer de impact van het klinische probleem, de technologische uitdaging, de verwachte kwaliteitsverbetering, de mate van samenwerking en de toepasbaarheid in de kliniek. Tien voorstellen zijn gehonoreerd. “Het Pioneers in Healthcare fonds vult de ‘gap’ tussen medici en technische wetenschappers. De uitgereikte vouchers dragen financieel bij aan technisch-wetenschappelijk onderzoek naar medische vraagstukken. Om de juiste mensen bij elkaar te krijgen zet het fonds actief in op matchmaking. Naast het realiseren van voor de hand liggende problemen (‘laag hangend fruit’) faciliteren we ook nadrukkelijk serendipiteit, oftewel, het mogelijk maken van onverwachte kansen”, aldus Albert van den Berg, wetenschappelijk directeur van UT-onderzoeksinstituut MIRA.

Samenwerking

De samenwerking tussen een technische universiteit, haar omliggende ziekenhuizen en een zorgverzekeraar om te investeren in duurzame samenwerkingsprojecten is een mooi voorbeeld van hoe je met technische en medische excellentie de positie van de regio kan versterken. Voor zowel het MST als ZGT geldt dat het belangrijkste pluspunt van deze samenwerking is om die vernieuwing te stimuleren die voordeel voor de patiënt gaat opleveren. "Wij vinden als mede-initiatiefnemers van dit Innovatiefonds dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de continue verbetering van de zorg in onze ziekenhuizen. Daar profiteert de patiënt uiteindelijk ook van."

Het innovatiefonds trok het afgelopen jaar de aandacht van diverse partijen, waaronder Menzis die daadwerkelijk partner van het initiatief werd. “Met dit fonds investeren we in de toekomst. Waar projecten, liefst op korte termijn, kunnen leiden tot betere en betaalbare zorg voor mensen, vooral in de regio, ligt de link tussen ‘Pioneers in Healthcare’ en Menzis. Daarbij is naast excellente zorg in de kliniek ook de samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners van groot belang.”

Om de zorg kwalitatief en betaalbaar te houden is nog meer kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk nodig. De ambitie is dan ook om gezamenlijk te blijven innoveren en daarbij staat het fonds open voor de aansluiting van nieuwe partners.

Winnaars

De acht innovatievouchers van het Pioneers in Health Care Innovatiefonds zijn er voor: 1: de point-of-care test voor optimaliseren van antilichaamtherapie bij auto-immuunziekte: mAb-on-a-chip. 2: Foto akoestische beeldvorming voor de diagnose van en prognose bij de diabetische voet. 3: Betere diagnostiek van postoperatieve pijn als hulpmiddel voor chirurgie. 4: Een verbeterde gebruikersinterface voor navigatie en documentatie van endoscopische geleide operaties voor bijvoorbeeld de blaas. 5: De ontwikkeling van een nieuw masker met sensor voor de behandeling van slaapapneu. 6: Zelfmanagement bij jonge kinderen met astma door o.a. de inzet van serious gaming. 7: Verbetering van de beademing bij jonge kinderen met luchtweginfecties. 8: Beter monitoren van ernstig traumatisch hersenletsel.

De twee innovatievouchers namens Menzis gaan naar 1: E-health in de vroege hartrevalidatie als hulpmiddel voor cardiologen om hun patiënten optimaal te ondersteunen. 2: Een nieuwe eenvoudige manier van onderzoek voor het vroegtijdig herkennen van slaapapneu door huisartsen.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)