HomeNieuwsEffect licht in leeromgeving schoolkinderen

Effect licht in leeromgeving schoolkinderen Philips en Universiteit Twente presenteren eindresultaten langlopend onderzoek

Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op de basisschool? Philips onderzocht in samenwerking met de Universiteit Twente hoe verlichting op de basisschool kan bijdragen aan het leerproces van kinderen. Hierbij werden twee studies uitgevoerd: een veldexperiment en een experimentele laboratoriumstudie. De conclusies: Leerlingen scoren met het lichtsysteem SchoolVision gemiddeld achttien procent hoger op een concentratietest, kinderen zijn met dit lichtsysteem op lange termijn meer gemotiveerd. En kinderen waarderen na de installatie van het lichtsysteem zowel op korte als op lange termijn hun leeromgeving meer.

De eerste studie, een veldexperiment, vond plaats in Wintelre, nabij Eindhoven, waar op basisschool de Disselboom het lichtsysteem SchoolVision werd geïnstalleerd in groepen 6 en 8 in november 2009. Een tweede basisschool in de buurt (de Rank in Veldhoven) diende als referentieschool, hier werd geen SchoolVision geïnstalleerd. Gedurende driekwart jaar (vanaf december 2009 tot september 2010) hebben de leerlingen concentratietoetsen gemaakt, en hebben zij vragenlijsten ingevuld. In totaal namen 98 leerlingen, verdeeld over de twee scholen en vier groepen deel aan het onderzoek.
Een tweede studie, een experimentele laboratoriumstudie, vond plaats op de Universiteit Twente. Hier was SchoolVision geïnstalleerd in een nagebootst klaslokaal. Ruim honderd schoolkinderen (n = 114) afkomstig van 8 scholen uit de omgeving van Enschede werden uitgenodigd op de Universiteit om mee te doen aan het onderzoek. Ook deze leerlingen hebben concentratietoetsen gemaakt, en vragenlijsten ingevuld. Op deze manier was het mogelijk om in een gecontroleerde setting (zonder ramen en andere 'bijzondere gebeurtenissen') na te gaan wat de effecten zijn van de losse individuele lichtscènes.

Het uitgangspunt van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen op het weinig onderzochte onderwerp van licht en leren. De onderzoekvraagstelling luidde: 'Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op de basisschool?' 

CONCLUSIES

De onderzoeksresultaten van het veldexperiment van december 2009 tot september 2010, leiden tot de volgende conclusies ten aanzien van een school met het lichtsysteem SchoolVision:

Kinderen scoren met het lichtsysteem SchoolVision gemiddeld 18% hoger op een concentratietest dan zonder het lichtsysteem.

Kinderen zijn met het lichtsysteem SchoolVision op lange termijn meer gemotiveerd dan zonder het lichtsysteem.

Kinderen waarderen met het lichtsysteem SchoolVision zowel op korte als op lange termijn hun leeromgeving meer dan kinderen zonder het lichtsysteem in hun leeromgeving.

 De onderzoeksresultaten van de experimentele laboratoriumstudie leiden vervolgens tot de volgende conclusies:

Het enthousiasme van kinderen wordt beïnvloed door het lichtsysteem SchoolVision: leerlingen voelen zich opgewekter bij de instellingen 'Rust' en 'Energie', dan bij de instelling 'Concentratie'.

Het vermogen tot coöperatief leren van kinderen wordt beïnvloed door het lichtsysteem SchoolVision: bij de 'Rust'-instelling zijn de kinderen sneller in het oplossen van een gezamenlijke puzzel-taak dan bij de 'Standaard'-instelling.

De communicatie van kinderen onderling wordt beïnvloed door het lichtsysteem SchoolVision: bij de 'Energie'-instelling praten kinderen 95% meer met elkaar tijdens het oplossen van de puzzels dan bij de 'Standaard'-instelling.

 De eindresultaten van het onderzoek sluiten aan bij de ervaringen van de schoolleiding. Jane van der Heijden, directrice van basisschool de Disselboom in Wintelre: "Gedurende het afgelopen schooljaar hebben wij de bevestiging gekregen van onze eerste indruk: wij zien dat het welbevinden positief wordt beïnvloed door het lichtsysteem. De kinderen zijn erg enthousiast over het lichtsysteem en de ondersteuning die het geeft bij de routine in de klas. Zij vragen er actief naar. Bovendien merken wij dat de verlichting een positieve invloed heeft op de leerkrachten, doordat hun werkomgeving prettiger is." 

HOE WERKT HET LICHTSYSTEEM?

SchoolVision is een innovatief lichtsysteem waarbij zowel de lichtsterkte als de kleurtemperatuur ("warm" of "koud" licht) kunnen worden aangepast. De instellingen voor de verschillende lichtstemmingen zijn voorgeprogrammeerd en kunnen door een druk op de knop van het controlepanel worden opgeroepen. Zij kunnen kiezen tussen de instelling 'Energie', 'Rust', 'Standaard' of de knop 'Concentratie'. 'Energie' komt dan overeen met het licht van een heldere, onbewolkte zomerdag rond het middaguur en bij 'Rust' zorgt het systeem voor het equivalent van een zachte avondzon.