HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenMogelijk onterecht predicaat master voor executive deeltijdopleiding Public Management

Mogelijk onterecht predicaat master voor executive deeltijdopleiding Public Management

De Onderwijsinspectie heeft ons er op gewezen dat de accreditatie van de executive deeltijdopleiding Public Management bij het Professional Learning & Development Centre van de Universiteit Twente mogelijk niet juist heeft plaatsgevonden. Hoewel we in afwachting zijn van een definitief oordeel van de Onderwijsinspectie – we verwachten binnen drie tot zes weken een definitief rapport – is het niet ondenkbaar dat de inspectie tot de conclusie komt dat voor deze opleiding graadverlening niet op deze wijze had mogen plaatsvinden. Daarom vinden we het belangrijk hier nu al over te communiceren met alle betrokkenen.

Wij betreuren de ontstane situatie zeer, vanwege het mogelijk effect op onze huidige studenten en studenten die de opleiding reeds hebben afgerond. We werken hard aan een oplossing om het effect op hen zo veel als mogelijk te beperken.

Accreditatie voor masteropleidingen

De MPM-opleiding is geaccrediteerd door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA), een autonome internationale accreditatie-organisatie die in heel Europa accreditatieprocessen verzorgt voor bestuurskundige (en gerelateerde) bachelor- en master- opleidingen. We hebben er destijds weloverwogen voor gekozen het accreditatieproces door EAPAA te laten uitvoeren, enerzijds vanuit de wens voor een specifiek op het vakgebied toegespitst toetsingskader, en anderzijds om te kunnen voorzien in de toenemende behoefte aan een internationaal referentiekader. 

Een aanvullende accreditatie via NVAO leek op dat moment niet noodzakelijk, omdat graadverlening op basis van een buitenlandse accreditatie eveneens mogelijk is. De Onderwijsinspectie heeft ons er echter op gewezen dat zij EAPAA ziet als een in Nederland gevestigde organisatie, gelet op het feit dat zij kantoor houdt in Nederland. In Nederland is alleen de NVAO gerechtigd tot het verlenen van een accreditatie die opleidingen het recht geeft op het verlenen van de MPM-titel. 

Op dit moment rond de Onderwijsinspectie haar onderzoek naar deze situatie af, waarbij we op verschillende momenten onze zienswijze hebben mogen inbrengen. We hebben daarbij steeds aangegeven EAPAA als een Europese organisatie te zien, gelet op de samenstelling van het bestuur en haar (accreditatie-) commissie(s), het accreditatieproces en besluiten. We zijn steeds in de overtuiging geweest dat de EAPAA-accreditatie zoals afgegeven is voor de MPM-opleiding conform de daarvoor geldende richtlijnen recht geeft op het verlenen van de mastergraad.

Alleen de executive deeltijdopleiding Public Management 

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie richt zich alleen op de executive deeltijdopleiding Public Management, zoals deze binnen PLD van de Universiteit Twente wordt aangeboden.

Kwaliteit staat niet ter discussie

De kwaliteit van de opleiding is geen onderwerp van discussie. De Onderwijsinspectie kijkt alleen naar de accreditatie en het recht om een mastergraad te verlenen. Het verwijt en het onderzoek van de Onderwijsinspectie hebben geen betrekking op de kwaliteit van de opleiding of de universiteit. De kwaliteit van de opleiding staat niet ter discussie. 

Wat betekent dit voor studenten en alumni?

De Onderwijsinspectie komt mogelijk tot het oordeel dat we voor de executive deeltijdopleiding Public Management onterecht een mastergraad hebben verleend. De verwachting is dat het oordeel zich alleen richt op diploma’s uitgegeven in de afgelopen vijf jaar. De studenten en alumni die dit betreft, zijn hierover geïnformeerd.

Oplossing bij negatief oordeel Onderwijsinspectie

We hechten grote waarde aan het bieden van een passende oplossing om de gevolgen van deze situatie voor studenten en oud-studenten zo veel als mogelijk te beperken. Indien het oordeel van de Inspectie negatief is, gaan we na wat er gedaan moet worden zodat studenten en alumni binnen afzienbare tijd alsnog over een mastergraad van een geaccrediteerde opleiding kunnen beschikken. We hopen op korte termijn duidelijkheid te kunnen verschaffen op welke wijze we dit kunnen realiseren. We dienen daarvoor wel eerst het definitieve oordeel van de Onderwijsinspectie af te wachten. Zodra we meer duidelijkheid hebben over een passende oplossing, zullen we daarover communiceren. 

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)