Οι ερευνητές, οι καθηγητές και οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Twente (UT) θεωρούν ότι έχουν την ευθύνη να εφεύρουν λύσεις σχετικές με την κοινωνία, προκειμένου να προετοιμαστούν για το μέλλον. Ως εκ τούτου, τα επόμενα χρόνια, το πανεπιστήμιό μας και η έρευνα θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα επιστημονικά θέματα: 

  • Βελτίωση της υγείας με τεχνολογία προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες των ασθενών
  • Δημιουργία έξυπνων συστημάτων παραγωγής
  • Κατασκευές με έξυπνα υλικά
  • Μηχανική και ψηφιακή κοινωνία
  • Τεχνικές για έναν βιώσιμο κόσμο                                                                                                                                                        

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα έρευνας.