ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Twente Education Model

Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Πανεπιστημίου του Twente (UT) ονομάζεται Twente Education Model (TOM). Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 εβδομάδες, κάθε εβδομάδα έχει ένα κεντρικό θέμα. Οι φοιτητές δημιουργούν ομάδες για να εργαστούν σε εργασίες που τους έχουν ανατεθεί έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν ένα θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες. Για παράδειγμα, οι τεχνικές λύσεις που συχνά προτείνουν στις εργασίες τους έχουν επίσης αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία.

καταταξη

Για τρίτη συνεχόμενη φορά, το πανεπιστήμιο μας πήρε τον τίτλο του καλύτερου πανεπιστημίου επιχειρηματικότητας στην Ολλανδία το 2017. Στην κατάταξη Times Higher Education (THE) το πανεπιστήμιο μας είναι στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Το πανεπιστήμιο έχει επίσης αναγνωριστεί ως το καλύτερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Ολλανδία για τα προγράμματα προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor).

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ερευνητικων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙων ΚΑΙ πΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝων ΕΠΙΣΤΗΜων

Το πανεπιστήμιό μας ανήκει στην κατηγορία των ερευνητικών πανεπιστημίων. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός ερευνητικού πανεπιστημίου είναι ότι προσφέρει προγράμματα που έχουν ως γνώμονα την έρευνα που διεξάγεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Αντιθέτως, τα πανεπιστημία εφαρμοσμένων επιστημών προσφέρουν προγράμματα που επικεντρώνονται στην πρακτική εφαρμογή, στις τέχνες και τις επιστήμες. Τα προγράμματα των πανεπιστημίων αυτών τείνουν να είναι περισσότερο εφαρμοσμένα σε σχέση με τα προγράμματα που προσφέρονται από τα ερευνητικά πανεπιστήμια. Οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών είναι συνήθως έτοιμοι μετά την αποφοίτηση τους να εργαστούν απευθείας.