Zie Evenementen

Energietransitie in Twente Online

In Twente wordt een Regionale Energie Strategie uitgedokterd, met als doel halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Hoe gaan we dat allemaal aanpakken? Hoeveel windmolens zullen er verrijzen? Wie bepaalt waar die komen? Ondertussen moeten we ook van het gas af. Kan warmte van grote datacenters nog uitkomst bieden? Een transitie met grote technische, bestuurlijke en politieke uitdagingen! Inleiding en discussie met: prof. dr. ir. André Doree (Market- & Organisational Dynamics in Construction Industry UT), prof. dr. ir. Jos Keurentjes (programmadirecteur Energy Innovation UT) en ir. Tijs de Bree (gedeputeerde Provincie Overijssel en kartrekker energietransitie in Twente). In samenwerking met KIVI, Arago, Atlantis, Alembic, Scintilla, ConcepT en Daedalus.