Zie Evenementen

Symposium & afscheidsrede professor Dave H.A. Blank

Symposium: toekomst verkenning hoger onderwijs - afscheidsrede: experimenteren in het bos

U bent van harte uitgenodigd voor het symposium: toekomst verkenning hoger onderwijs en afscheidsrede: experimenteren in het bos, van hoogleraar en chief scientific ambassador Dave H.A. Blank.

SYMPOSIUM: Is het onderwijs toekomstbestendig?

Is het onderwijs toekomstbestendig? Een vraag waar verschillende adviesorganen en commissies zich over gebogen hebben. Deze week is het advies van de commissie van Rijn verschenen en in juni zal er een advies vanuit de AWTI (adviesraad wetenschap, technologie en innovatie) verschijnen. Ook in eerdere adviezen is door verschillende commissies voorstellen gedaan om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Terugkerende thema’s zijn o.a. instroom studenten, keuze van studenten, doorlopende leerwegen, studieduur, onderzoek, binaire systeem, bekostiging onderwijs, etc.

In dit symposium zal ingegaan worden in mogelijke aanpassingen in ons onderwijsbestel en waar liggen mogelijkheden en kansen.

In het eerste gedeelte zullen Uri Rosenthal, voorzitter AWTI, en Frans van Vught, oud-rector UTwente en autoriteit op gebied van hoger onderwijs, onder leiding van Albert van den Berg, universiteitshoogleraar UTwente en wetenschappelijk directeur van MESA+, hun visie geven over bestendigheid van het onderwijs.

In het tweede gedeelte zullen drie vertegenwoordigers van de regionale onderwijsinstellingen in Twente hun visie geven over ontwikkelingen in het onderwijs, met name over mogelijke alliantievorming. Deelnemers zijn de drie CvB leden Trudy Vos, ROC van Twente, Anka Mulder, Saxion, en Mirjam Bult, UTwente, onder leiding van Hanneke Bodewes, beleidsadviseur.

Wilt u één of beide bijeenkomsten bijwonen? Meldt u zich dan aan via deze link.