Zie Evenementen

Viering 100 jaar Van Heekpark

In het 2018 bestaat het Van Heekpark 100 jaar. Om dit te vieren worden gedurende het hele jaar allemaal activiteiten georganiseerd. Op 26 mei staan wij met Pre-U op het sportfeest met Science On Tour en Pre-U Junior. Naast dat wij aanwezig zijn, worden er ook verschillende demonstraties en clinics gegeven door sportverenigingen die binding hebben met het van Heekpark. Verder zal StoerVoer met verschillende foodtrucks aanwezig zijn bij deze viering.   

science on tour

Science On Tour is een verzameling kijk- en doe-experimenten, gebaseerd op verrassende of intrigerende natuur- en scheikundige verschijnselen. Denk aan onderwerpen als: elektriciteit en magnetisme, supergeleiding en vloeibare stikstof, vloeistoffysica, optica, thermodynamica, katalyse en membraantechnologie. Deze ogenschijnlijk ingewikkelde onderwerpen worden met leuke experimenten en met de juiste uitleg begrijpelijk gemaakt. Dit initiatief van de University of Twente is bedoeld om jongeren van 4 – 18 jaar te interesseren voor natuurwetenschappen en techniek.

pre-u junior

Pre-U Junior, het Wetenschapsknooppunt van de University of Twente, heeft als doel de verbinding tussen het basisonderwijs en de wereld van wetenschap en technologie te versterken. Jonge kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en onderzoekend, Pre-U Junior houdt met haar activiteiten deze verwondering levendig. Samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, pabo’s, science centra en het bedrijfsleven organiseren wij daarom activiteiten die de kennis en houding ten opzichte van wetenschap en technologie verbeteren. We richten ons daarbij op leerlingen van 4 tot 12 jaar, maar ook op hun leerkrachten en ouders.