Zie Evenementen

Symposium: Diabetes on return Naar gepersonaliseerde zorg voor Diabetes

HET SYMPOSIUM

In Nederland alleen al zijn er 1 miljoen mensen met diabetes. Mensen met diabetes voeren dagelijks strijd om hun bloedsuikers onder controle te krijgen maar ook om de gevolgen van diabetes te beperken. De gevolgen van diabetes zijn groot, denk maar eens aan problemen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten of zelfs overlijden.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar diabetes vanuit verschillende invalshoeken, maar de ziekte heeft nog steeds geheimen voor ons. Daarnaast zijn er we ook nog steeds niet in geslaagd de ziekte omvang en ziektelast te reduceren. Daarom is samenwerking en onderzoek naar diabetes nodig.

Omdat niet iedere diabetes patiënt dezelfde is, zal veel meer inzicht verkregen moeten worden in de individuele risicofactoren en werkingsmechanismen bij de individuele diabetes patiënt en moeten behandelingen verder gepersonaliseerd worden. Er worden in diverse projecten en initiatieven momenteel stappen in de goede richting gezet, maar dit is niet genoeg. Grootschalige, multidisciplinaire samenwerking is nodig om diabetes de baas te worden.

Tijdens het programma wordt u op de hoogte gebracht van lopende initiatieven rondom diabetes en de laatste ontwikkelingen in de behandeling/aanpak, maar ook preventie hiervan. Graag laten we ons door de sprekers en door u inspireren om tot een multidisciplinair diabetes netwerk in Oost-Nederland te komen en onze gezamenlijke ambitie om diabetes en haar impact te reduceren, handen en voeten te geven.

HET PROGRAMMA

09.00 - 09.15

Ontvangst met koffie & thee

09.15 - 09.30

Opening door Miriam Vollenbroek-Hutten

09.30 - 09.50

Lezing 1


DIABETES EN LIFESTYLE COHORT TWENTE

Goos Laverman, ZiekenhuisGroep Twente


ZGT heeft sinds 2016 een grote observationele cohortstudie lopen waarbinnen 850 patiënten met diabetes mellitus type 2 gedurende 10 jaar gevolgd worden om beter inzicht te krijgen in leefstijleffecten, zoals voeding en lichamelijke activiteit, op de lange termijn gezondheid. Goos Laverman neemt u mee in de rijke schat aan data en de resultaten van deze grote cohort studie.

09.50 - 10.10

Lezing 2


De DIAMETER (winnaar van Het beste diabetes idee in 2017) 

Niala den Braber, Universiteit Twente/ZiekenhuisGroep Twente


In deze presentatie krijgt u een doorkijkje naar de ontwikkeling van slimme app voor patiënten met diabetes type 2 die op basis van continue metingen van glucose, voeding en bewegingsactiviteit patiënten ondersteuning bieden bij het managen van hun diabetes en ontwikkelen van een gezonde levensstijl.

10.10 - 10.40

Bedrijfssprekers


Joanet Onvlee van Inrede Diabetic

De kunstmatige alvleesklier die de glucoseregulatie geheel overneemt, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren.


Stefan Vermaas van Nedap

Spreekt over Floorhelpt.nl een online platform dat mensen met diabetes type 2 helpt bij het ontdekken en volhouden van gezondere gewoontes. Samen met een persoonlijke mentor (leefstijlcoach of diëtist) werken deelnemers stap voor stap aan hun doelen. Een intensievere begeleiding zonder extra tijd voor zorgprofessionals.


Jeroen Wissink van U-Needle

Neemt u mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de silicum micronaalden voor intradermale insuline infusie en het medische belang hiervan voor de diabeteszorg.

10.40 - 11.00

Pauze

11.00 - 11.20

Lezing 3


PERSONALIZED HEALTH VOOR DIABETES

een doorkijkje in de wetenschappelijke projecten en nieuwe technologie op UTwente

Hermie Hermens, Universiteit Twente


Big data, eHealth, slimme beeldvorming, deep learning zijn voorbeelden van technieken die de zorg een stap verder kunnen brengen en waar door wetenschappers in samenwerking met industrie en zorgpartijen hard aan gewerkt wordt. In deze presentatie wordt aan de hand van een aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten de mogelijkheden voor onze toekomst zorg rondom diabetes geschetst.

11.20 - 11.40

Lezing 4


GEBRUIK VAN MINIDARMEN VOOR ONDERZOEK AAN DARMGEZONDHEID EN CHRONISCHE ONTSTEKINGEN  

Hans Bouwmeester, Wageningen University Research


Een goed werkend afweersysteem is van groot belang voor een gezond leven. Bacteriën die in onze darm leven (ook wel ons darm microbioom genoemd), hebben daarin een erg belangrijke rol. Een niet goed samengesteld darm microbioom kan aanleiding geven tot een verstoorde werking van ons afweersysteem. We weten dat er veel contact is tussen de darmbacteriën en onze darmcellen. Doordat onze darmcellen stoffen opnemen die geproduceerd worden door bacteriën, signaleren ze welke bacteriën er in onze darmen zitten. Onze darmcellen leren hoe ze bacteriën effectief buiten ons lichaam kunnen houden. We denken dat subtiele verstoringen in dit leerproces van onze darmcellen eraan bijdraagt dat sommige mensen gevoeliger zijn voor het krijgen van metabole ziektes. In deze presentatie krijgt u inzicht in hoe en wat rondom onderzoek met behulp van minidarmen (darm-op-een-chip) om nieuwe inzichten te krijgen.

11.40 - 12.00

Lezing 5


VAN WETENSCHAP EN KENNIS NAAR BEBRUIK VAN TECHNOLOGIE IN DE DAGELIJKSE ZORGPRAKTIJK RONDOM DIABETES: HOE PAKKEN WE DIT AAN? 

Miriam Vollenbroek-Hutten, Vitaal Twente


Technologische ontwikkelingen gaan hard, zo hard zelfs dat we ons de toekomstige zorg rondom diabetes haast niet meer voor kunnen stellen. Tegelijkertijd zien we  ook dat we in de zorg ten opzichte van andere sectoren er minder goed in slagen de huidige stand van technologie te implementeren in de dagelijkse zorgpraktijk. In deze presentatie wordt ingegaan op het hoe en wat van wetenschap naar praktijk.

12.00 - 12.15

Panel discussie


‘DIABETES ON RETURN' 
Een Oost Nederland Diabetes Netwerk, een goed idee?


Tijdens deze interactieve discussie gaan de sprekers van het ochtendprogramma in een paneldiscussie in gesprek over een eventueel Oost Nederland Diabetes Netwerk en wat hiervoor de belangrijkste ingrediënten zijn.

12.15 

Afsluiting

VOOR WIE

Dit event is gericht op de regionale zorginstellingen en relevante partijen, bedrijven, kennisinstellingn, private partijen zoals fondsen en patiënten zijn welkom.

WAAR & WANNEER

  • 12 februari 2019
  • 09.00 - 12.30
  • Gratis entree
  • Voertaal: Nederlands
  • The Gallery, zaal Erlenmeyer, Hengelosestraat 500, Enschede; route
  • Universiteit Twente, Drienerlolaan 5, Enschede

REGISTREREN

Aan het programma kunnen maximaal 100 bezoekers deelnemen. Wilt u deelnemen? Reserveer dan snel uw plaats! Houdt er rekening mee dat registratie voor dit gratis evenement niet vrijblijvend is. Het aantal deelnemers per evenement is beperkt en uw registratie kan ertoe leiden dat andere deelnemers het event missen als de maximale capaciteit is bereikt. Als u dit evenement niet kunt bijwonen, verzoeken wij u ons dit te laten weten. Stuur een e-mail naar techmed-events@utwente.nl.

ORGANISATIE

Dit inspirerende programma wordt georganiseerd door Vitaal TwenteTOPFIT en Personalized eHealth Technology (strategisch programma TechMed Centre).