Service Portal

Werken in het buitenland

Voor langere tijd werken in het buitenland

Ga je voor langere tijd in het buitenland werken? Dan moet je minimaal 3 maanden voor vertrek een aantal zaken goed regelen. Op deze pagina vind je alles over de benodigde voorbereidingen.

Afspraken maken rondom taken, salaris en vergoedingen

Allereerst is het belangrijk dat je een aantal dingen goed afspreekt met je leidinggevende. Het gaat om:

  • Toestemming van je leidinggevende om werkzaamheden in het buitenland te verrichten
  • Afspraken over het al dan niet doorbetalen van je salaris
  • Afspraken over de kosten bij een langdurig verblijf in het buitenland

Dit is met name van belang om de gevolgen voor je sociale zekerheid goed te kunnen bepalen. Welke gevolgen dat zijn, is verder afhankelijk van je persoonlijke situatie, de organisatie waarvoor en het land waarin je gaat werken.

 A1-verklaring aanvragen voor vertrek

Als je in een land dat lid is van de EU-, EER- of in een verdragsland gaat werken, raden we je aan voor vertrek de zogenaamde A1-verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (hierna SVB). Nederland heeft met 24 landen een verdrag over de sociale zekerheid gesloten. In een dergelijk verdrag zijn de bepalingen opgenomen over de toe te passen socialeverzekeringswetgeving.

Waarom een A1-verklaring?

Uit de beschikking van de SVB blijkt in welk land je sociaal verzekerd bent. Blijf je (gedurende je verblijf in het buitenland) sociaal verzekerd in Nederland, dan moet je je Nederlandse zorgverzekering behouden.

Ook kan de instelling of bedrijf waarvoor je tijdelijk gaat werken in het buitenland, om de zogenaamde A1-verklaring vragen. Deze verklaring heb je ook nodig als je gebruik wilt maken van de wereldwijddekking tegen ziektekosten. Je moet dan wel de collectieve zorgverzekering Menzis hebben en aanvullend verzekerd zijn. Zie de specifieke informatie over de Wereldwijd clausule (WWC) in PDF.

Hoe kan ik een A1-verklaring aanvragen?

Vul je gegevens in via de webapplicatie ‘Outgoing staff’. De gegevens die je invult, gebruikt HR om via de werkgeversportal van de SVB de A1-verklaring aan te vragen. Op het moment dat deze door de SVB is afgegeven, krijgt de dienst HR een digitale versie van de verklaring. Jij ontvangt het origineel rechtstreeks per post van de SVB.

Het land waar ik ga werken is geen EU-, EER- of verdragsland

Ga je niet werken in een EU-, EER- of verdragsland dan kan de dienst HR toch de SVB vragen een uitspraak te doen in welk land de socialeverzekeringswetgeving op jou van toepassing is. Ook dan vul je je gegevens in via de webapplicatie 'Outgoing Staff’. We nemen dan contact met je op en zetten het verzoek richting de SvB uit.

Meld je aan voor de collectieve reisverzekering

De UT heeft voor personeelsleden die in opdracht van de faculteit of dienst een reis naar het buitenland ondernemen een collectieve reisverzekering afgesloten. Je dient je hiervoor altijd aan te melden als je voor de UT naar het buitenland gaat. 

Waar betaal ik mijn belasting?

In welk land je belasting betaalt is afhankelijk van wat er in het belastingverdrag staat met het betreffende land. In veel gevallen zul je in Nederland belasting blijven betalen. Dit zal echter niet in alle situaties het geval zijn. 

Contact

Bij vragen kan contact worden opgenomen met HR Services, Ask HR via MyHR/AFAS 

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...