Docentenprofessionalisering: Engels en BKO

Language:
NL

Aantrekkelijk en goed academisch onderwijs is in belangrijke mate gestoeld op de kwaliteit van de docenten.

Binnen een uitdagende studiecultuur als het Twents Onderwijsmodel (TOM) geldt de docent als inspiratiebron en kritische coach voor studenten. Investeren in docentprofessionalisering levert een belangrijke bijdrage aan het op pijl houden en verder verbeteren van de UT onderwijskwaliteit.

Docentprofessionalisering vindt aan de UT plaats langs twee hoofdlijnen: de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO, in het Engels University Teaching Qualification - UTQ) en Engelse taalvaardigheid. Daarnaast biedt het Centre for Training en Development (CTD) een breed aanbod aan professionaliseringsactiviteiten voor zowel beginnende als gevorderde docenten.

Taalbeleid Engels

De UT zet actief in op internationalisering en hierdoor wordt de Engelse taalvaardigheid van UT medewerkers steeds belangrijker. Om dit te ondersteunen is sinds 2005 het taalbeleid van kracht. Focus van het taalbeleid ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het Engelstalig onderwijs. Daarom is voor Engels docerend WP een taaleis gesteld van C1/C2, in lijn met de landelijke norm. Hierbij is de belangrijkste eis dat de docenten zich vrij en zelfverzekerd kunnen bewegen in de Engelse taal en dat de Engelse taal dus geen belemmering vormt bij het overbrengen van de lesstof.

Het class assessment is het standaard instrument om de Engelse taalvaardigheid van docenten in kaart te brengen. Een class assessment houdt in dat een medewerker van het UT Language Centre (UTLC) een Engelstalig college bijwoont van de docent om zo een indruk te krijgen van de taalvaardigheid. Wanneer bij het class assessment onder de gestelde norm C1/C2 wordt gescoord moet de docent het taaladvies van het UTLC opvolgen en wordt in samenspraak tussen de docent en het UTL een passend ontwikkeltraject gestart.

Voertalenbeleid en styleguide UT

De algemene informatie over voertalenbeleid en Engelse styleguide van de UT is beschikbaar via de website van het UT Language Centre. Zie

Basis kwalificatie onderwijs (BKO)

Deze informatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

UT teaching framework 

Als UT willen we ieders talent waarderen en erkennen en persoonlijke talentontwikkeling stimuleren. Voor alle mensen binnen de UT: wetenschappers, docenten, ondersteunend personeel en studenten. Om ieders talenten te erkennen en te belonen, is een bredere diversiteit aan loopbaantrajecten voor medewerkers nodig op een of meer sleutelgebieden (onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap). Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat medewerkers niet alleen worden beoordeeld op hun individuele prestaties, maar ook op hun impact en bijdrage aan het team. Het UT teaching frameworkvan is een van de instrumenten om de onderwijsprestaties van alle wetenschappelijke staf op een kwalitatieve en diepgaande wijze te evalueren en te erkennen.

Bekrachtigd wordt dat UFO de basis blijft voor bevorderingen. Het framework biedt een aanvullend kader wat helpt om de verschillende stappen in een onderwijscarriere beter te duiden. Het helpt daarmee om ‘woorden’ te geven aan de verschillende niveaus van onderwijsprestaties.

Concreet biedt dit onderwijskader docenten praktische handvatten om hun onderwijsprestaties in een kwalitatief interview naar voren te brengen, zodat ze de volgende carrièrestap kunnen maken met de nadruk op onderwijs.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...