Service Portal

Universitair systeem Functieordenen (UFO)

Informatie over je eigen profiel en een overzicht van alle functieprofielen

Een nieuw functie-ordeningssysteem (UFO) in werking getreden voor de Nederlandse universiteiten. Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie

Eigen profiel

Je functieprofiel, het niveau van je functie en je salarisschaal worden bepaald met inachtneming van de regels van het systeem “Universitair Functie-ordenen”, UFO. Dit systeem bevat functieprofielen van wetenschappelijke en ondersteunende functies. Door de differentiërende factoren die bij de profielen horen, wordt het onderscheid in functiezwaarte tussen functies overzichtelijker. Dit heeft tevens tot gevolg dat meer inzicht ontstaat in loopbaanpaden, zowel horizontaal als verticaal.

Je vindt de uitleg van het UFO-systeem, de stappen in het indelingsproces en informatie over welke rechtsregels daarbij aan de orde zijn terug in de UFO-handleiding. Het indelingsinstrument is het landelijke instrument waarmee UFO-profielen gezocht kunnen worden in het UFO-systeem. De vaststelling van de indeling van je functieprofiel geschiedt door de decaan of dienstdirecteur.

Alle UFO-PROFIELEN

Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor medewerkers die in de Service Portal zijn ingelogd:


Links

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...