Universitair systeem Functieordenen (UFO)

Language:
NL

nformatie over je eigen profiel en een overzicht van alle functieprofielen

Op basis van UFO krijgt iedere werknemer van een Nederlandse universiteit een compacte beschrijving van zijn of haar functie.

Eigen profiel

Je functieprofiel, het niveau van je functie en je salarisschaal worden bepaald met inachtneming van de regels van het systeem “Universitair Functie-ordenen”, UFO. Dit systeem bevat functieprofielen van wetenschappelijke en ondersteunende functies. Door de differentiërende factoren die bij de profielen horen, wordt het onderscheid in functiezwaarte tussen functies overzichtelijker. Dit heeft tevens tot gevolg dat meer inzicht ontstaat in loopbaanpaden, zowel horizontaal als verticaal.

Je vindt de uitleg van het UFO-systeem, de stappen in het indelingsproces en informatie over welke rechtsregels daarbij aan de orde zijn terug in de UFO-handleiding. Het indelingsinstrument is het landelijke instrument waarmee UFO-profielen gezocht kunnen worden in het UFO-systeem. De vaststelling van de indeling van je functieprofiel geschiedt door de decaan of dienstdirecteur.

Alle UFO-profielen

Deze informatie is uitsluitend beschikbaar voor medewerkers die in de Service Portal zijn ingelogd:

Links

Interne procedure

De handleiding is als download beschikbaar voor medewerkers van HR (centraal en in de faculteiten):

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...