HomeContact & routeAlarmnummer (053-489) 2222

Alarmnummer (053-489) 2222

Bij brand 

Bij ongeval / Spoedeisende acute hulp

Bij overige noodsituaties

Bel (053-489)2222 in onderstaande gevallen:

Berichtgeving bij een grote calamiteit

Geen spoedgeval?

Crisisplannen

Voor grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, explosie, bacteriologische besmetting heeft afdeling HR een UT-breed crisisplan opgesteld dat ook aansluit op het Rampenplan van gemeente Enschede. Omdat tijdens een crisiscommunicatie erg belangrijk is, heeft MC een extra crisiscommunicatieplan gemaakt. De plannen worden continue geactualiseerd en er wordt mee geoefend. Bij vragen over het UT brede crisisplan kun je terecht bij Human Resources, afdeling Veiligheid Gezondheid & Milieu. Met vragen over het MC crisiscommunicatieplan kun je terecht bij de adviseur crisiscommunicatie van MC.