Zie Contact

Alarmnummer (053-489) 2222

Bij brand 

 • Bel (053-489)2222
 • Geef informatie over locatie, mogelijke slachtoffers en omvang brand
 • Waarschuw uw omgeving
 • Probeer zo mogelijk de beginnende brand te blussen of verlaat snel de ruimte
 • Volg vluchtroutebordjes naar dichtbij zijnde (nood-)uitgang
 • Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op
 • Laat nieuwsgierigen afstand houden

Bij ongeval / Spoedeisende acute hulp

 • Bel (053-489)2222
 • Geef informatie over locatie, aard en aantal slachtoffers
 • Zorg dat er iemand bij het slachtoffer is
 • Probeer de ongevalssituatie waar mogelijk in een veilige status te brengen
 • Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op
 • Laat nieuwsgierigen afstand houden

Bij overige noodsituaties

Bel (053-489)2222 in onderstaande gevallen:

 • Diefstal op heterdaad
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Situaties met gevaar voor persoonlijk letsel en/of grote materiele schade

Berichtgeving bij een grote calamiteit

 • Volg berichtgeving via www.utwente.nl
 • Volg Twitter (#utwente)
 • Bij grote crisis nemen de gemeentelijke veiligheidsdiensten als politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening de regie en communicatie over. De UT website en UT Twitteraccount (#utwente) zullen zo goed mogelijk de betrouwbare kanalen volgen en hierover berichten.

Crisisplannen

Voor grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, explosie, bacteriologische besmetting heeft afdeling HR een UT-breed crisisplan opgesteld dat ook aansluit op het Rampenplan van gemeente Enschede. Omdat tijdens een crisis communicatie erg belangrijk is, heeft MC een extra crisiscommunicatieplan gemaakt. De plannen worden continue geactualiseerd en er wordt mee geoefend. Bij vragen over het UT brede crisisplan kun je terecht bij Human Resources, afdeling Veiligheid Gezondheid& Milieu. Met vragen over het MC crisiscommunicatieplan kun je terecht bij de adviseur crisiscommunicatie van MC.