Zie Contact

Alarmnummer (053-489) 2222

Brand 

 • Bel (053-489)2222
 • Geef informatie over locatie, mogelijke slachtoffers en omvang brand
 • Waarschuw uw omgeving
 • Probeer zo mogelijk de beginnende brand te blussen of verlaat snel de ruimte
 • Volg vluchtroutebordjes naar dichtbij zijnde (nood-)uitgang
 • Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op
 • Laat nieuwsgierigen afstand houden

Ongeval / Spoedeisende acute hulp

 • Bel (053-489)2222
 • Geef informatie over locatie, aard en aantal slachtoffers
 • Zorg dat er iemand bij het slachtoffer is
 • Probeer de ongevalssituatie waar mogelijk in een veilige status te brengen
 • Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op
 • Laat nieuwsgierigen afstand houden

Overige noodsituaties

Bel (053-489)2222 in onderstaande gevallen:

 • Diefstal op heterdaad
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Situaties met gevaar voor persoonlijk letsel en/of grote materiele schade

Berichtgeving bij een grote calamiteit

 • Volg berichtgeving via www.utwente.nl
 • Volg Twitter (#utwente)
 • Bij grote crisis nemen de gemeentelijke veiligheidsdiensten als politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening de regie en communicatie over. De UT website en UT Twitteraccount (#utwente) zullen zo goed mogelijk de betrouwbare kanalen volgen en hierover berichten.

Crisisplannen

Voor grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, explosie, bacteriologische besmetting heeft afdeling HR een UT-breed crisisplan opgesteld dat ook aansluit op het Rampenplan van gemeente Enschede. Omdat tijdens een crisis communicatie erg belangrijk is, heeft M&C een extra crisiscommunicatieplan gemaakt. De plannen worden continue geactualiseerd en er wordt mee geoefend. Bij vragen over het UT brede crisisplan kun je terecht bij Human Resources, afdeling Veiligheid Gezondheid& Milieu. Met vragen over het M&C crisiscommunicatieplan kun je terecht bij de adviseur crisiscommunicatie van M&C.