УниверситетътУчебни програми

Програми за разменно учене в чужбина

Искате да изкарате програма за разменно обучение в UT? Заповядайте!

 В UT имате възможност да направите своето разменно обучение с Български университети, отварящо вратата за интернационално обучение. Не забравяйте, че Вашия университет и UT трябва да имат официални отношения, за да може това да е възможно. Препоръчваме да се свържете с представители на Вашия университет, които могат да проверят дали има възможност.

Ако имате интерес в изследвания е напълно възможно да се присъедините към нас! UT предлага т.нар. “academic stays”, което Ви позволява да направите своя “placement“ или „research project“  без да има нужда от гореспоменатите отношения.

Важно е да се съобразите, че академичният календар на UT може да се различава от този на Вашия университет. По-долу ще намерите информация, която ще ви помогне да се запознаете с нашия календар и различните програми за обучение, които предлагаме.

Програми за разменно обучение

UT предлага различни видове разменни програми на обучение:

Академичен календар

Академичният календар на UT е разделен на два семестъра (1 и 2) и всеки от семестрите е разделен на две части (А и B):


Част

Брой кредити (ECTS)

Период (начало-край)

1º Есен


1A

15

Август - Ноември

1B

15

Ноември - Февруари

2º Пролет

2A

15

Февруари - Април

2B

15

Април - Юни

*Този период включва въвеждаща седмица, т.нар. Kick-In. Очаква се да се присъедините към събитията през тази седмица, защото предоставят ценна информация за обучението Ви, но също така имате възможност да се запознаете с бъдещите си състуденти. Ще получите допълнителна информация за предметите и програмата ви, ако сте студент на разменно обучение.

**Този период включва кратка програма (Kick-In) през началото на февруари.

***Важно е да се отбележи, че поправителните изпити (особено при Магистърските програми) се провеждат след двумесечния срок (module) на преподаването им. Тези периоди са посочени също така в академичния календар.