See Финансови въпроси

Издръжка на живота

Университетът на Твенте се намира в един от по-евтините райони на Нидерландия. За да ви ориентираме за приблизителната издръжка на живот в Еншеде, сме представили примерен среден годишен бюджет на студент. Моля, имайте предвид, че приблизителната оценка не включва учебните такси. Не могат да се присвоят никакви права от информацията по-долу.

Годишни разходи на студенти от Европейското икономическо пространство

  • Общежитие                                                                €4800
  • Учебници и консумативи                                         €500
  • Застраховка                                                              (*)
  • Виза НЯМА Банкова сметка                                    €50
  • Храна                                                                        €2100
  • Транспорт                                                                  €600
  • Друго (облекло и т.н.)                                               €500
  • Колело                                                                       €125
  • Общо                                                                         ~ 8675 евро (приблизително 16 921 лв.)

(*) Разходите за застраховка за студенти от ЕИП зависят от политиките на застрахователните дружества в родната им страна. Студентите от ЕИП могат да изберат да получават допълнителна застраховка от 40 евро месечно. Застраховката покрива разходите за медицинско обслужване, отговорност, собственост на домакинството и багаж, юридическа помощ и допълнителни разходи.