Издръжка на живота

Университетът на Твенте се намира в един от по-евтините райони на Нидерландия. За да ви ориентираме за приблизителната издръжка на живот в Енсхеде, сме представили примерен среден годишен бюджет на студент. Моля, имайте предвид, че приблизителната оценка не включва учебните такси. Не могат да се присвоят никакви права от информацията по-долу.

Годишни разходи на студенти от Европейското икономическо пространство

(*) Разходите за застраховка за студенти от ЕИП зависят от политиките на застрахователните дружества в родната им страна. Студентите от ЕИП могат да изберат да получават допълнителна застраховка от 40 евро месечно. Застраховката покрива разходите за медицинско обслужване, отговорност, собственост на домакинството и багаж, юридическа помощ и допълнителни разходи.