Op de Universiteit Twente is wetenschappelijke integriteit een integraal onderdeel in het onderwijs. Op bachelor en master niveau wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit. Studenten worden gewezen op ongewenste vormen als plagiaat en fraude. In onder meer het studentenstatuut zijn regels en richtlijnen opgenomen inzake plagiaat en fraude. In de Twente Graduate School wordt apart aandacht besteed aan integriteit en krijgen promovendi onderricht in de professionele standaarden van wetenschappelijke integriteit zoals deze in Nederland worden gehanteerd.