Gedragscodes Universiteit Twente

De Universiteit Twente heeft een aantal gedragscodes opgesteld die te maken hebben met integer gedrag. Naast de UT code of ethics, zijn codes opgesteld aangaande verantwoord ICT- en internetgebruik, en een gedragscode inzake intimidatie, agressie, geweld, en discriminatie.

Regelingen Universiteit Twente

In aanvulling op de gedragscodes heeft de Universiteit Twente regelingen getroffen om integer gedrag te stimuleren en te borgen. Zo heeft de UT een algemene klachtenregeling en zijn er regelingen getroffen op het gebied van nevenwerkzaamheden, intellectueel eigendom, en melding onregelmatigheden (klokkenluidersregeling).

Vertrouwenspersonen

Het college van bestuur heeft vier medewerkers als vertrouwenspersoon benoemd. Deze medewerkers verrichten hun taak als vertrouwenspersoon naast hun reguliere functie. De vertrouwenspersoon geeft advies aan en ondersteunt individuele medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking. Als medewerker kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht als je te maken hebt met een conflict in de werksituatie dat aan ongewenst gedrag is gerelateerd of daaruit voortvloeit. Ook PhD kandidaten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Voor bachelor- en masterstudenten geldt dit niet; zij hebben de mogelijkheid een beroep te doen op een van de studentendecanen in geval van ongewenst gedrag.