Zie Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke onafhankelijkheid

Nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden, zoals externe advisering of bestuurswerk, heeft doorgaans een positief effect op de verbindingen die een wetenschapper legt met de samenleving. Dit type werkzaamheden past dus uitstekend bij de ondernemende attitude die de Universiteit Twente wil stimuleren onder haar wetenschappelijke staf. Om hierover duidelijke afspraken te maken en wetenschappelijke integriteit te garanderen, volgt de UT de sectorale regeling nevenwerkzaamheden.