Zorgvuldig onderzoeksdatamanagement is van belang om de kwaliteit, betrouwbaarheid, repliceerbaarheid en verificatie van wetenschappelijk onderzoek te borgen. Het ondersteunt de mogelijkheid om onderzoeksdata beter te (her)gebruiken en toegankelijker te maken voor derden. Adequaat onderzoeksdatamanagement waarborgt naleving van eisen die financiers van onderzoek stellen aan datamanagement. Het onderzoeksdatabeleid van de Universiteit Twente geeft algemene richtlijnen ten aanzien van het omgaan met onderzoeksdata en de verdeling van verantwoordelijkheden hierbij.

Voor ondersteuning omtrent onderzoeksdatamanagement zoals het schrijven van datamanagementprotocollen en het opslaan van data kunnen onderzoekers terecht bij de research support site van LISA.